300 kvalifiserte jobbsøknader mottatt - 29 ansatt

Med et mål om å tiltrekke seg de beste talentene innen programmering og IT til stillingene “Digital summerjobs”, bisto vi DNV med å utvikle og designe annonser som snakket direkte til målgruppen. Strategien fungerte godt, og resulterte i 300 relevante søknader og ansettelse av hele 29 personer!

Utfordring

DNV (tidligere DNV GL) er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering, som opererer i mer enn 100 land. DNV kom til oss da de ønsket å skaffe gode kandidater til stillingene “Digital summerjobs”, men synes det var utfordrende å nå ut til en svært attraktiv målgruppe i arbeidsmarkedet.

Resultatet

Resultatet av samarbeidet ble utvikling og design av stillingsannonser som snakket direkte til målgruppen, og ble spredt på relevante plattformer. Dette bidro til at DNV mottok i overkant av 300 relevante søknader, der de fleste kandidatene var godt kvalifiserte til stillingen. Blant disse endte DNV opp med å ansette 29 personer!

300
relevante søknader
29
nyansettelser

Hva vi gjorde/løsning

For at DNV skulle skille seg ut fra konkurrerende aktører, måtte vi legge en grundig strategi for å oppnå større oppmerksomhet, kjennskap og interesse blant kandidatene de ønsket å nå. Dette bidro vi med gjennom å designe annonser som snakket direkte til programmerere og IT-spesialister, ved å bruke kodespråk. Deretter spredte vi annonsene gjennom Facebook, Google Display og Google SØK. Denne strategien viste seg å fungere veldig godt.

Vi har bistått DNV med digital annonsering for både “Employer branding” og stillingsannonsering, som har resultert i to medaljer i NM!
Kundecaser

Hvis du likte denne, komme du til å elske disse