Doblet salget av teoriboken “Veien til førerkortet” sammenlignet med året før

Med mål om å øke salget av boken “Veien til førerkortet” gjennom Teoribok.no, tok NTSF kontakt med oss. Gjennom strategisk annonsering, resulterte samarbeidet i en dobling av salget sammenlignet med året før!

Utfordring

NTSF er landets største bransjeforbund for trafikkskoler og har avdelinger i hele Norge. De arbeider for god trafikkopplæring, og legger til rette for gode og forutsigbare rammevilkår for medlemmene. NTSF kom til oss da de ønsket hjelp til annonsering i forbindelse med salg av boken “Veien til førerkortet”.

Resultatet

Gjennom strategisk arbeid med søkeannonsering og displayannonsering, skapte vi oppmerksomhet blant målgruppen, og traff mulige kjøpere der de søkte. Dette resulterte i doblet salg av boken sammenlignet med året før.

x2
Salg av hovedprodukt

Hva vi gjorde/løsning

Etter en gjennomgang av kundens målsetninger og behov, valgte vi å fokusere på søkeannonsering og displayannonsering gjennom Google Ads. Displayannonsering ble valgt for å skape oppmerksomhet rundt boken i målgruppen de ønsket å nå. I tillegg kunne vi gjennom søkeannonseringen være aktivt tilstede der de mulige kjøperne søkte etter boken.

Ved å både vekke oppmerksomhet i målgruppen og være tilstede der potensielle kjøpere søkte, oppnådde de en dobling i salg av teoriboken.
Kundecaser

Hvis du likte denne vil du elske disse