B2B

B2B betyr “business to business” og brukes som regel i forbindelse med markedsføring og salg, der det gjøres en kommersiell transaksjon mellom to bedrifter.

Hva er B2B?

B2B er et begrep som brukes i forbindelse med salg, marked, segment og markedsføring. Definisjonen av B2B er “business to business” og handler om transaksjoner som gjøres mellom bedrifter. B2B salg er et kjent begrep, men B2B markedsføring og B2b marked, er også definisjoner innenfor B2B. Hovedsakelig handler B2B om salg av varer og/eller tjenester fra en bedrift til en annen.

Hva er typisk for B2B markedet?

B2B markedet er et marked for handel mellom bedrifter. De som opererer i B2B segmentet er bedrifter som ønsker å gjøre et salg  av sine varer og tjenester til andre bedrifter. Andre typiske nøkkelfunksjoner ved B2B markedet er at bedriftene som skal gjøre et kjøp, ofte har flere besultningstakere som er involvert og tøffere forhandlingsprosesser. Dette gjør som regel salgs prosessen for et B2B salg  mer kompleks. Til gjengjeld har et B2B salg vanligvis en høyere verdi, enn for eksempel et B2C salg.

Oppsummering

B2B betyr “business to business” og handler om transaksjoner mellom bedrifter. Prosessen for å gjennomføre et B2B salg er ofte lang, da det som regel er flere involverte interessenter. Et salg som gjøres innenfor B2B markedet har ofte stor verdi fordi etterspørselen etter tjenestene eller produktet er såpass viktig, og summene blir derfor større. 

For mer info om effektiv B2B, les inbound marketing guiden vår her:

Ofte stilte spørsmål:

Hva er B2B?

B2B er et begrep som brukes i forbindelse med salg, marked, segment og markedsføring. Definisjonen av B2B er “business to business” og handler om transaksjoner som gjøres mellom bedrifter.

Hva er forskjell på B2B og B2C?

Hovedforskjellen på B2B og B2C er kunden. Der B2B handler om en transaksjon mellom bedrifter, retter B2C seg mot salg fra bedrift til sluttbruker.