CTA: Call to action

CTA står for Call To Action. CTA er elementer som gir bruker en oppfordring til å gjøre en handling.

Hva er CTA?

CTA står for Call To Action. CTA er elementer som gir bruker en oppfordring til å gjøre en handling. Det er vanlig både i annonser og på nettsider. De vises som oftest som en knapp eller en hyperlink som guider deg til handlingen.

CTA er viktige fordi det guider brukeren den retningen du ønsker. Ved å tydeliggjøre handlingen du ønsker at folk skal gjøre, så øker du også sjansen for å øke konverteringer.