Design

Design er et engelsk ord som betyr formgivning. Design er prosessen der man setter sammen et produkt med fokus på at funksjon og utseende samsvarer med hverandre og løser et problem.

Hva er design?

Design omfatter alle begrepene som kunsthåndverk, kunstindustri, brukskunst, industridesign, klesdesign, møbeldesign, industridesign og grafisk design. Design handler altså om utforming av produkter og tjenester der utseende samsvarer med funksjonen. I tillegg tar det for seg kommunikasjon, egenart og identitet.

Hovedkonseptet med design

Vi kan beskrive det sånn at design ikke bare er kunst eller bare vitenskap, men det tar elementer fra begge. Kunst handler om å skape noe som uttrykker forfatterens visjon, ideer og følelser. Mens designere kan uttrykke følelser og etterlate inntrykk gjennom arbeidet sitt.

Meningen bak design, at vi skal løse et problem. For å sitere Steve Jobs:

«Design er ikke bare hvordan det ser ut og føles. Design er hvordan det fungerer.»

Designere gjør research og samler inn informasjon om problemet de skal løse: “Hvem er personen som står overfor dette problemet? Hvorfor? Hvordan prøver andre å løse det?” Fra denne researchen lager de generelle hypoteser og prøver å finne viktige trekk som bør være en del av svaret. Med disse hypotesene, må de eksperimentere med forskjellige løsninger og se hva som fungerer, og hva som ikke fungerer, for å komme fram til en best mulig løsning til brukerens behov.

Dette gjelder spesielt i interaksjonsdesign. Å bruke et digitalt design skal føles naturlig og enkelt. Brukeren skal nesten med en gang kunne forstå reglene og betydningen av elementene. Brukeren blir guidet av en usynlig hånd laget av farger, former, kontrast, repetisjoner.

Oppsummering

Design skal ikke bare være noe pent å se på, men det skal også ha en funksjon og  løse et problem med hjelp av at form og brukerfunksjon samvarer godt sammen. Design skal også være enkelt og forståelig, og føles naturlig å bruke. Da er det et godt design. 

Ofte stilte spørsmål:

Hva er design?

Design er prosessen der man setter sammen et produkt med fokus på at funksjon og utseende samsvarer med hverandre og løser et problem.

Hva er forskjell på kunst og design? 

Med kunst ønsker man å vise noe estetisk pent, eller fortelle en historie. Mens med design er hensikten at man skal løse et problem.