Grafisk design

Grafisk design handler om å formidle et budskap eller en idé med bilder, tekst og andre visuelle elementer på en brukervennlig måte.

Hva er grafisk design?

Å sette sammen bilder og tekst for å kommunisere et budskap, og skape forståelse for det. Dette kan man få frem med trykksaker, skilt, produkter, brosjyre, reklame, bøker, samt digitale medier som korte videoer og animasjon. De som jobber med denne type arbeid kalles grafisk designere.

Hva gjør en grafisk designer? 

En grafisk designer kombinerer bilder, illustrasjoner, foto, illustrasjoner og typografi for å kommunisere en ide eller formidle et budskap. I tillegg til å skulle formidle et budskap eller en idé, er det grafisk designere sin jobb å få presentasjoner, lesestoff og annen info, til å være lesbar nok for alle, uansett hvilke forutsetninger man skulle ha, f.eks. dårlig syn. I tillegg til lesestoff, er det grafiske designere sin jobb at alt av modeller, og tabeller er enkelt å forstå og gir mening.

Hvorfor burde vi satse på grafisk design? 

I en konkurransepreget verden er det viktig å skille seg ut, og godt design er en effektiv og fin måte å gjøre det på. En god brukeropplevelse er også viktig for kontinuerlig kundeengasjement. En god grafisk designer kan hjelpe med dette ved å passe på at nettsiden din er brukervennlig, og enkel å navigere i.

Oppsummering

Grafisk design handler om å kommunisere med bilder, tekst og andre visuelle elementer. Det er en grafisk designer sin jobb å få dette ut på trykksaker, web eller digitale medier. I tillegg til å videreformidle et budskap eller en ide, er det en del av grafisk designeres jobb å sørge for at denne infoen blir videreformidle på en brukervennlig måte for enhver målgruppe.

Ofte stilte spørsmål:

Hva er grafisk design?

Bilder, tekst og andre visuelle elementer satt sammen på en brukervennlig måte for å kommunisere et budskap eller en idé, og skape forståelse for dette.

Hvorfor er grafisk design viktig?

Det hjelper oss å forstå idéer eller kompliserte budskap ved å bruke bilder, farger og tekst. Det er også viktig å kunne videreformidle store mengder tekst og utfordrende modeller på en enkel og forståelig måte.