UX (Brukeropplevelse)

Begrepet brukeropplevelse forkortes ofte til “UX” når det blir brukt i faglig sammenheng. Men hva innebærer det egentlig?

Hva er brukeropplevelse?

UX og interaksjonsdesign brukes ofte som navn på faget eller arbeidet med å forbedre opplevelsen og brukervennligheten til en nettside, en app eller en annen teknisk løsning. Målet er å forbedre brukeropplevelsen, slik at sluttbrukeren blir fornøyd, og får en god opplevelse av å ha brukt løsningen. Samtidig handler arbeidet om å tilrettelegge for at sluttbrukeren skal gjennomføre de ønskede handlingene som løsningen er laget for. Formål, funksjoner og design av produktet eller tjenesten er noen av aspektene en UX designer jobber med.

 

Hvordan jobbe med brukeropplevelse?

Noe av det mest sentrale i arbeidet med brukeropplevelsen er å kjenne til hvordan en uavhengig sluttbruker opplever produktet eller løsningen. Derfor er kartlegging og brukertesting helt nødvendig for å klare å forbedre brukeropplevelsen. Testingen bør gjøres så realistisk som mulig, slik at den som tester produktet gjør det så reelt som mulig. 

Man bruker metoder og verktøy som for eksempel heatmapping og eye-tracking for å måle og logge hvor brukeren ser og trykker. Fordelen med slike verktøy er at UX-designerne kan gjennomføre tester med mange brukere og samle nøyaktige data som er enkle å sammenligne. Etter å ha analysert dataene gjør man forbedringer på produkter og tester igjen for å se om brukeropplevelsen har blitt bedre.

 


 

Ofte stilte spørsmål:

Hva betyr UX?

UX står for “User Experience”, eller brukeropplevelse på norsk. UX handler om testing og optimalisering av opplevelsen til en som bruker et produkt eller en løsning. Prosessen handler om å vurdere og forbedre funksjoner, design, formål og andre aspekter ved et produkt eller en tjeneste.

Hvordan tester man brukeropplevelsen?

For å teste brukeropplevelsen bør man bruke verktøy som samler nøyaktige data, og som gjør det mulig å teste produktet på flere ulike personer under like betingelser. Eksempler på verktøy og metoder er eye-tracking og heatmapping, for å måle hvor brukerne ser og trykker på et produkt eller en løsning.