Eisenhower-matrisen

Har du noen gang lurt på hvordan du mest effektivt kan organisere oppgavene dine? Eisenhower-matrisen er en personlig oppgave fordeler, som guider deg mot å prioritere oppgavene som virkelig har betydning.

Hva er Eisenhower-matrisen? 

Eisenhower matrisen er et systematisk rammeverk for å prioritere oppgaver basert på viktighet og hastegrad. Rammeverket er oppkalt etter den tidligere amerikanske presidenten Dwight D. Eisenhower, som var kjent for sin oppgavestruktur. Eisenhower-matrisen kan hjelpe bedrifter og enkeltpersoner med å identifisere oppgaver som bør prioriteres for å oppnå langsiktig suksess, samt skyve bort oppgaver av lavere viktighet og hastegrad.

Hvordan lage en Eisenhower-matrise?

Matrisen deler oppgavene inn i fire kategorier:

1. Første kategori er viktig og haster: der plasseres oppgaver av høy prioritet som er tidskritiske. Altså, oppgaver som behøver øyeblikkelig oppmerksomhet og som er viktig for dine mål.
2. Neste kategori er viktig, men haster ikke: her skal oppgaver som er høyt prioritert, men som ikke har en umiddelbar tidsfrist.
3. Den tredje kategorien i rammeverket er ikke viktig, men haster: Her plasseres oppgaver som ikke er nødvendigvis viktige for dine mål, men som er tidskritiske. Dette er oppgaver som kan være distraksjoner og bør eventuelt delegeres videre.
4. Siste kategori er ikke viktig og haster ikke: her skal oppgaver som har lav prioritet plasseres. Oppgaver som ikke er viktige for dine langsiktige mål og som ikke er tidskritiske.

Oppsummering 

En Eisenhower-matrise hjelper deg å prioritere de oppgavene som virkelig betyr noe for å oppnå suksess og skyver bort de mindre viktige.