Gantt-diagram

Et gantt-diagram er en teknikk som ofte brukes i prosjektledelse og omtales ofte også som et gantt skjema. Gantt diagram brukes til å styre prosjekter, og viser til tidsplan for oppgavene, samt hvilke oppgaver som avhenger av hverandre.

Hva er gantt-diagram?

Gantt-diagram er et verktøy som hjelper bedrifter å holde fremdrift i prosjekter. Gantt diagram er et slags søylediagram, og består av søyler som visualiserer de ulike oppgavene i et prosjekt og kan ses på som en skjematisk fremstilling av informasjon.

Hvorfor er et gantt-diagram nyttig?

Det kan være utfordrende å holde styr på alle oppgaver innad i et prosjekt, og med bruk av gantt-diagram blir det enklere å ha kontroll på prosjekter. Et gantt diagram gjør det mulig å holde oversikt over ressurser, tidsfrister og og oppgaver. 

Hvordan typer gantt-diagrammer finnes? 

Det finnes ulike typer gantt-diagrammer som kan benyttes,, basert på prosjektet som gjennomføres. Du kan bruke gantt diagrammer som prosjektstyringsverktøy, prosjektplanleggingsverktøy og tids sporingsverktøy. 

Nedenfor har vi inkludert hvordan et typisk gantt skjema kan se ut:

Oppsummering

Et gantt-diagram kan være nyttig i forbindelse med prosjektstyring og tidsstyring, for å holde oversikt over ulike oppgaver innad i et prosjekt. Et gantt-diagram gjør det mulig å holde oversikt over ressurser, tidsfrister og og oppgaver som skal gjennomføres.

Ofte stilte spørsmål:

Hva er gantt-diagram?

Et gantt-diagram er en teknikk og et verktøy som sørger for fremdrift i prosjekter.

Hvordan lage gantt-diagram? 

Det finnes ulike software som gjør det enkelt å sette opp gantt-diagrammer, og gantt diagram kan også settes opp i Excel.