Kommunikasjonsstrategi

Hensikten med en kommunikasjonsstrategi er å sikre konsistent og effektiv kommunikasjon som støtter organisasjonens overordnede forretningsmål.

Hva er en kommunikasjonsstrategi?

En kommunikasjonsstrategi er en plan på hvordan en bedrift skal kommunisere et budskap. Kommunikasjonsstrategien tar for seg:

  • Hva som skal kommuniseres
  • Hvem målgruppen er
  • Hvordan budskapet skal kommuniseres
  • Hvilke kanaler som skal brukes
  • Hva som er målet med kommunikasjonen

Hva er strategisk kommunikasjon?

Strategisk kommunikasjon er det en kommunikasjonsstrategi går ut på. La oss se på et eksempel; Istedenfor at en bedrift poster tilfeldige innlegg på sine kanaler, er det en gjennomtenkt strategi bak alle innleggene de poster. De ulike innleggene – og ikke minst valg av type innhold – publiseres til en forhåndsbestemt tid på en forhåndsbestemt kanal. Denne tilnærmingen til kommunikasjon, tar hensyn til både interne og eksterne faktorer som kan påvirke bedriftens målsettinger og vekst.

For mer info om viktigheten av å lage en kommunikasjonsstrategi, les inbound marketing guiden her: