Kommunikasjon

Kommunikasjon er noe vi alle gjør og forholder oss til - bevisst eller ubevisst. For hva er det egentlig som definerer kommunikasjon, og hva er forskjellen på god og dårlig kommunikasjon?

Hva er kommunikasjon?

Kommunikasjon er et bredt begrep som brukes i mange ulike kontekster. Samlet sett kan vi definere kommunikasjon som en prosess der informasjon, tanker og ideer overføres mellom en sender og en mottaker. Det innebærer ikke bare ord, men også kroppsspråk, tonefall osv.

I tillegg kan kommunikasjon foregå på mange forskjellige måter; alt fra muntlig og skriftlig, til visuelt og digitalt. Målet med kommunikasjon er som regel å formidle et budskap ved å utveksle informasjon. Med riktig kommunikasjon kan du bygge relasjoner, påvirke handlinger, løse problemer og oppnå felles forståelse.

Hva er god kommunikasjon?

Ordet “kommunikasjon” blir vanligvis ansett som noe positivt ladet. Er kommunikasjonen på plass – enten det gjelder i en privat relasjon eller forhold på arbeidsplassen – er egentlig det meste i orden. Men kommunikasjon kan jo også være dårlig. La oss se på forskjellen på god og dårlig kommunikasjon:

God kommunikasjon kjennetegnes av klare, presise og tydelige meldinger som når frem til mottaker. Den ideelle situasjonen er at det avsenderen vil formidle og få frem, blir forstått av mottakeren. Dårlig kommunikasjon derimot, kan være preget av forvirring, misforståelser og konflikter. Grunnen til at dette skjer kan være mange ting, men ofte dreier det seg om at meldingen ikke blir forstått, det er ikke åpenhet for dialog eller det er mangel på hensyn til hverandres meninger og behov.

For mer info om viktigheten av god kommunikasjon, les inbound marketing guiden her: