Markedsføringsmiks

Lær mer om markedsføringsmiksens grunnleggende elementer. Produkt, pris, plassering og promotering – de fire P-ene som former bedriftens vei til suksess på markedet.

Hva er markedsføringsmiks?

Markedsføringsmiksen eller “marketing mix “ er en strategi bedrifter bruker for å kartlegge noen av de viktigste elementene i deres markedsføringsplan. Strategien består i av fire hovedelementer, også kjent som de fire P-ene. Disse fire P-ene representerer Produkt, Pris, Plassering (distribusjon) og Promotering, og de danner grunnlaget for hvordan bedriften planlegger å nå ut til kundene sine og oppnå suksess på markedet.

De fire P-ene

  • Produkt omhandler alt som har med det fysiske produktet eller tjenesten bedriften tilbyr å gjøre. Dette innebærer alt fra utseende, design og funksjoner til kvalitet.
  • Pris. Denne P-en refererer til prisstrategien bedriften skal ha for det de skal selge. Her må det bestemmes hva slags pris de skal sette, for å maksimere lønnsomheten, men man bør også inkludere betalingsalternativer og eventuelle rabatter/salg.
  • Plassering. Enkelt forklart handler plassering om hvordan produktet eller tjenesten skal distribueres til kundene.
  • Promotering. Promotering handler om alle aktiviteter som har med promotering av produktet/tjenesten å gjøre. 


Sammen utgjør disse fire P-ene en oversiktlig markedsføringsstrategi som sikter mot å møte kundenes behov og ønsker.