PESTEL-analyse

Har du noen gang vært usikker på hvilke utfordringer og muligheter som bedriften din kan støte på i fremtiden? Da kan det være lurt å gjennomføre en PESTEL-analyse.

Hva er en PESTEL-analyse? 

PESTEL er en forkortelse for seks drivkrefter: politiske, økonomiske, sosiale, teknologiske, miljømessige og juridiske faktorer. Analysen er et rammeverk som kartlegger de ulike eksterne drivkreftene som kan påvirke bedriften din. Gjennom å identifisere de seks drivkreftene kan din bedrift få større innsikt i potensielle muligheter og utfordringer, og analysen vil være et nyttig verktøy for en eventuell strategiprosess. 

Hvorfor er PESTEL-analyse viktig? 

En PESTEL-analyse er viktig for bedrifter siden den gir en oversikt over aspekter som kan forme omgivelsene rundt bedriften, og avdekke de ytre forholdene som kan påvirke både bedriftens suksess og utfordringer. Ved å utarbeide en slik analyse, kan det hjelpe bedriften din med å ta informerte avgjørelser, forutsi potensielle endringer samt forstå hvordan forholdene kan påvirke bedriften, kunder og bransjen i fremtidige perioder. 

Hvordan gjøre en PESTEL-analyse? 

Det er seks forhold som analyseres i rammeverket: 

  • Politisk: Første steg er å undersøke de politiske forholdene, dette kan være lover, regler og politikk. 
  • Økonomisk: Videre utforskes de økonomiske forholdene, som inflasjon, økonomisk vekst og konjunkturer. 
  • Sosial: Neste steg er å identifisere de sosiale faktorene, dette kan være trender, forbrukervaner og demografi. 
  • Teknologisk: Videre avdekkes de teknologiske forholdene, det kan være innovasjoner, trender, og digitalisering. 
  • Miljømessig: Neste steg er å identifisere miljømessige faktorer, som klimaendringer, bærekraft og miljøkrav. 
  • Juridisk: Siste steg er å evaluere de juridiske forholdene, dette kan være lover, lisenser og forskrifter. 

Praktisk eksempel av en PESTEL-analyse

pestel analyse eksempel

Oppsummering 

En PESTEL-analyse er som et fremtidig kart for bedriften din – den kan navigere bedriften i riktig retning og forberede den på potensielle hinder. Alle bedrifter burde gjennomføre en PESTEL-analyse for å best mulig kunne øke bedriftens suksess.