Mikronivå

Tenk på mikronivå som å bruke et forstørrelsesglass for å avdekke de små detaljene og delene av en situasjon, som til sammen skaper det store bildet.

Hva er mikronivå?

Mikro er et begrep som brukes mye i ulike fagområder, som refererer til noe “lite”. Mikronivå er en mer detaljert skala innenfor en bestemt kontekst, og brukes ofte i sammenheng med mindre detaljer, konkrete elementer eller enkeltindivider.

Mikronivå og makronivå er det motsatte av hverandre, på mikronivå fokuseres det mer på de interne faktorene og individuelle komponentene som til sammen danner grunnlaget for de større mønstrene og trendene som observeres på makronivå. 

Hvorfor mikronivå er relevant for din bedrift: 

Mikronivå blir ofte anvendt i sammenheng med analyser, der interne faktorer og enkeltkomponenter blir nøye identifisert og vurdert. En analyse som tar i bruk mikronivå er swot-analysen, der de interne faktorene innad i en bedrift blir nøye evaluert. Dette kan for eksempel være å evaluere hvordan de ansatte utfører oppgavene sine, basert på samarbeid og effektivitet. 

Oppsummering

Mikronivå handler om å zoome inn på de mindre detaljene og komponentene, og hjelper oss med å forstå hvordan de små byggeklossene samles for å skape en dypere forståelse av større sammenhenger og strukturer i markedet.