Makronivå

Makronivå er et begrep som nevnes i ulike sammenhenger. Men vet du egentlig hva det betyr, og hvilken betydning det har for din bedrift? Her får du en kort forklaring på hva makronivå er og hvorfor det er nyttig å vite!

Hva er makronivå?

Begrepet “makro”  refererer til noe som er større, helhetlig eller overordnet, og blir ofte brukt i sammenheng med eksterne elementer eller faktorer. Konseptet makronivå viser til en stor skala av preferanser innenfor en bestemt kontekst.

Ser man på noe innenfor et makronivå, vil det si at man ser på noe bredere eller fra et mer omfattende perspektiv, hvor hovedfokuset som regel er trender eller å finne et overordnet mønster. Denne tilnærmingen hjelper oss med å oppdage sammenhenger som ikke alltid er like åpenbare når vi fokuserer på mer spesifikke detaljer.

Hvorfor makronivå er relevant for din bedrift:

Makronivå blir ofte sett i sammenheng med ulike typer analyser, som for eksempel swot-analyse, pestel-analyse og porters five forces. Der analyseres det på et større område for å forstå og identifisere trender og sammenhenger samt makroøkonomiske faktorer som kan påvirke bedriften din. Et eksempel kan være å analysere nasjonale rentenivåer og hvordan det kan påvirke investeringer og forbruk. 

Oppsummmering

Når du hører “makronivå”, tenk på det som å ta et skritt tilbake og se den store sammenhengen, i stedet for å dypdykke ned i de små detaljene slik man ville gjort på mikronivå