ROAS

I markedsføring er det viktig å finne ut hva effekten av markedsføringen du gjør er. ROAS er et begrep som blir brukt for å vise akkurat dette. Her forklarer vi hva ROAS er, hvorfor det er et sentralt begrep innen markedsføring og hvordan det regnes ut.

Hva er ROAS? 

ROAS er en forkortelse for Return on Ad Spend, altså hva du får igjen for annonsepengene du bruker. Det regnes ut ved å dele de totale inntektene som kan knyttes til markedsføringen, på den totale annonsekostnaden for markedsføringen. Enklere forklart er ROAS omsetning / annonsekostnader. 

I evalueringen av hvilke kanaler og annonser en skal satse på i markedsføringen sin, er ROAS ofte en god tilnærming på hva som fungerer best for deg og din bedrift. Sammenlign ROAS fra tidligere markedsføring, og se hvor du får mest igjen for pengene. 

ROAS eksempel:

Du har brukt kr 15.000 på annonsering en måned. Denne måneden solgte du 250 produkter til kr 399/stk. Det gir en inntjening på kr 99.750 (ekskludert produktkostnader). Da blir regnestykket for ROAS slik: 

I dette tilfellet har du 665% inntjening på det du har brukt på markedsføringen.


Ofte stilte spørsmål:

Hva brukes ROAS til? 

ROAS står for return on ad spend og brukes til å se effekten av markedsføringen. Du finner ut hvor mye du får igjen for de pengene du bruker på digital annonsering og annen markedsføring.

Hvordan regne ut ROAS?

Du regner ut ROAS ved å dele omsetningen din på annonsekostnadene. Formelen for utregning ser sånn ut: (Omsetning / annonsekostnad) * 100 = ROAS.