Tone of voice

Hvilken stemme og personlighet har bedriften din? Er den lett og leken, eller formell med faglig tyngde? Det er dette som forteller hvilken tone of voice dere har.

Hva er tone of voice?

Tone of voice er talemåten til virksomheten din i skriftform. Den representerer stemmen, personligheten og identiteten hos en bedrift. Tone of voice er en rød tråd på tvers av alle kommunikasjonsflater, der den gjennomgående brukes på store reklamekampanjer, nyhetsbrev, sosiale medier og på hele nettsiden. Poenget med en konsistent tone of voice, er at bedrifter skal være lett gjenkjennelige for mottakeren og bygge troverdighet rundt merkevaren. 

Eksempler på tone of voice

Bruker dere vi, du eller man? Liker du å spille på kjente metaforer for å holde tonen lett og ledig? Hva er det dere tilbyr av produkter og tjenester; Er det stor tyngde med informasjon, eller er dere en nettbutikk som selger interiør? Du skjønner tegningen. Dersom dere fortsatt ikke har etablert en tone of voice i bedriften, har du nå noe å tenke litt på. Her har du i tillegg to eksempler på tone of voice, som står i sterk kontrast til hverandre: 

  • En formell, seriøs og informativ tone of voice brukes typisk av store universiteter, advokatfirmaer o.l. Det representerer det de tilbyr og hvordan de ønsker å fremstå.
  • En uformell, personlig og folkelig tone of voice, er mye brukt på tvers av flere bransjer, og kan representere alt fra restauranter og nettbutikker, til kreative byråer osv. 

Utover disse overordnede eksemplene kan du alltids legge til ekstra betegnelser, som bare vil bidra til at deres tone of voice skiller seg mer ut. Jo mer spisset og beskrivende tone of voicen er, desto mer unik vil den være.