View through rate (VTR)

Det finnes mange måleparametere for å se hvor treffsikkert innholdet ditt på nett er. Et av dem er View through rate (VTR). Du kan måle view through rate på både organisk innhold og på annonser. Det er spesielt mye brukt for å måle organisk videoinnhold på sosiale medier.

Hva er view through rate?

View through rate er andelen av de som får opp innholdet ditt som ser gjennom hele. Som oftest måler man view through rate når man analyserer videoinnhold, f eks på Instagram, TikTok eller Youtube.

Når det kommer til organisk innhold vil høyere view through rate ofte gi signaler til algoritmen om at dette er godt innhold, og innholdet vil vises til flere i samme målgruppe. Hva som regnes som en god View through rate varierer mellom bransjer, plattformer og typer videoer. Det vil gi best analysegrunnlag å sammenligne med egen bransje eller tidligere innhold du selv har publisert.

Slik regner du ut view through rate

Formelen for å regne ut view through rate er ganske enkel:

(Antall som har sett gjennom hele videoen / antall ganger brukere ble eksponert for videoen) x100 = VTR.

Siden VTR måles i prosent må må du gange med 100 på slutten.

 


Ofte stilte spørsmål

Hva er view through rate?

View through rate er et måleparameter som forteller hvor stor andel av de som ble eksponert for innhold som har sett gjennom hele. Det brukes gjerne om videoinnhold på nett. Målet med view through rate er å finne ut hvor mange som finner innholdet relevant. 

Hvordan regner man ut view through rate?

Du regner ut view through rate ved å ta antall som har sett hele videoen og deler det på antall ganger brukere har blitt eksponert for videoen. For å få prosentandel, som VTR gjerne vises i, så må du også gange resultatet ditt med 100.