FAGBLOGG

Dette er viktigere enn å rangere på førsteplass

Når vi snakker om SEO så tenker de fleste på rangering, men det er andre ting som er vel så viktige - om ikke viktigere - enn å rangere på førsteplass. Denne artikkelen forklarer hvorfor vi i Solid Media ikke bare fokuserer på rangering, og gir innsikt i hvilke andre faktorer vi er opptatte av.

Estimert lesetid: 4 minutter

Formålet med SEO

For å forstå disse faktorene så må vi først se på hvordan man definerer formålet med SEO. Per definisjon så er målet med søkemotoroptimalisering å øke den organiske synligheten for å rangere høyt i søkeresultatene. Men som SEO-byrå så er det ikke kun topprangering og klikk som er vårt fokus. For oss handler SEO om å treffe riktig, og vårt hovedformål er verdiskapning. Med dette mener vi at synligheten våre kunder får av SEO burde føre til resultater som for eksempel økt salg. Dette er noe topprangering alene ikke nødvendigvis kan oppnå. 

Hvilke faktorer utenom å rangere først er det Solid jobber mot?

Verdiskaping gjennom SEO krever at man skaper god kommunikasjon som både besøkende på nettsiden og søkemotorer (som Google) liker. For å gjøre dette er det flere ting å ta hensyn til, men det viktigste er at man må se på helhetlig på SEO. Man må ta hensyn til Googles rammeverk for kvalitetssikring (E-E-A-T), kunden man jobber for, og besøkende på nettsiden. Alle faktorene vi i Solid jobber med henger sammen, og det er er helheten som fører til et bedre resultat både knyttet til rangering og verdiskapning. 

Blant annet er disse faktorene viktige for oss:

  • Øke salg
  • Brukervennlighet på nettsiden
  • Sikre at folk faktisk klikker seg inn på nettsiden
  • Møte kundens forventninger med det vi skriver/lager


I tillegg til dette forsøker vi å hjelpe kundene med å forbedre konverteringssporinger, KPIer og målinger. Vi hjelper også til med å skape en publiseringsplan, og gjør kunden mer bevisst på hvordan nettsiden er en del av markedsmiksen. Disse tiltakene handler i hovedsak om å ta vare på kunder og besøkende på nettsiden. Alt dette vil til sammen tilrettelegge for å skape potensielle salg og bidrar til en god kundereise.

Hvorfor fokuserer vi på disse faktorene?

Som nevnt tidligere så handler SEO for oss om å treffe riktig. Dette vil si at innholdet må samsvare med det besøkende forventer basert på søkefrasen han eller hun brukte. Det hjelper ikke å være på førsteplass i søkeresultatet dersom du ikke svarer på det folk lurer på! Derfor er det viktig for oss å sørge for at vi former kundens nettsider slik at folk faktisk vil klikke seg inn, og at besøkende finner det de leter etter. Hvis nettsiden ikke resonnerer med det den besøkende er ute etter så kommer ikke besøket til å føre til verdi. For eksempel hvis den besøkende har et faglig spørsmål, men kommer inn på en salgsside, er sannsynligheten stor for at de klikker seg rett ut igjen og finner en annen nettside som har informasjonen de er ute etter.

Fordi besøkende er de som påvirker verdien av arbeidet vi gjør er brukervennlighet en stor del av det vi jobber med. Besøkendes førsteinntrykk av nettsiden vil både påvirke kundereisen og bedriftens omdømme. Dersom informasjonen er god og oversiktlig, samt nettsiden er enkel å bruke, vil de besøkende finne siden mer troverdig og øke sannsynligheten for videre salg.

Det er kundene våre som bestemmer hva slags innhold de vil ha på nettsidene sine, derfor er det essensielt at vi møter deres forventninger med det vi produserer for dem. Innholdet skal resonnere med bedriftens verdier og “tone of voice”. Samtidig må det være egnet for både besøkende og Google. Mangler et av disse aspektene ved innholdet vi produserer så vil det ikke føre til maksimal verdiskaping. Derfor jobber vi alltid sammen med kunden for å komme frem til nye ting å skrive om, og kan bistå de i å utvikle tjenestene sine gjennom innsikten vi får gjennom vårt arbeid med SEO.

Hvordan henger disse faktorene sammen med SEO?

Så hvordan henger alt dette sammen? Vel, det handler om samspill. Alle faktorene nevnt henger sammen i den forstand at man må jobbe helhetlig skal man få de beste resultatene. Arbeidet vi gjør innen SEO handler derfor om

  • prioriteringer av hvilke sider som burde rangere høyt
  • hva man velger å produsere av innhold
  • hvilke sider man skal produsere for å rangere
  • hvilke sider som skal forbedre helheten ved nettsiden


Dette er ting som ofte ikke er tatt hensyn til dersom kunden ikke har jobbet med SEO tidligere. Altså kan en side som ikke bringer verdi rangere høyt, mens en side som bringer verdi ikke rangerer høyt nok. Målet vårt er å hjelpe bedriften med å få bedre, tydeligere og enklere kommunikasjon – altså kommunikasjon som skaper verdi.

Tar disse faktorene vekk fra formålet med SEO?

Misforstå oss rett, denne artikkelen handler ikke om at rangering ikke er viktig. Vi ønsker bare å fremheve at rangering ikke er alt SEO innebærer. Man må rangere høyt i sammenheng med disse andre faktorene skal man få verdi ut av rangeringen. Dette vil si at når man jobber med SEO så må man jobbe bredt og helhetlig, så disse andre faktorene tar ikke vekk fra formålet med SEO.