GUIDER

Den store annonseringsguiden i 2024

Du vet kanskje allerede at du bør annonsere digitalt for å være synlig for målgruppen. Men vet du hvordan du gjør det? Vi gir deg i denne guiden vår suksessoppskrift for å lykkes med digital annonsering i tre steg!

Estimert lesetid: 10 minutter

Hva er digital annonsering?

Digital annonsering er betalt synlighet på nett. Det vil si at du kjøper en plassering i en digital kanal for annonsen, for å nå ut til målgruppen med et budskap. Dette gjøres både for å skape etterspørsel, men også for å møte etterspørsel.

Digital annonsering skiller seg fra tradisjonell annonsering ved at det faktisk er målbart. Det gjør at du hele tiden kan måle resultatene nøyaktig. Du kan måle antall visninger, klikk, salg, leads og alle handlinger som utføres på en nettside.

Vi skiller mellom push og pull annonsering:

Push annonsering handler om å pushe et budskap eller en vare/tjeneste på målgruppen. Dette er annonser som dukker opp på skjermen i forskjellige kanaler for å skape en etterspørsel.

Pull annonsering handler om å vise varer eller tjenester når målgruppen faktisk søker etter det du tilbyr. Her baserer annonseringen seg på å møte etterspørsel, og vise annonser til folk som allerede er interesserte.

Les mer om push- og pull markedsføring her. 

Hvilke fordeler får du med digital annonsering?

 

 • Du når ut til et større publikum på en effektiv måte
 • Større sjanse for å treffe riktig målgruppe 
 • Direkte målbart med oppdaterte tall til enhver tid
 • God kontroll over budsjett og hvilke annonser som er synlig
 • Større mulighet for å teste blant annet budskap, farger og bilder
 • Tilpass egne annonser etter demografi og geografi

Hvorfor er det lurt å få et byrå til å ta seg av annonseringen?

Hvis annonsering er noe du virkelig kan og ønsker å bruke tid på, så kan du godt gjøre det selv! Men hvis du ikke vet hva du holder på med, kan du tape mye penger. I tillegg så skjer det ekstremt mye i bransjen til enhver tid. Nye oppdateringer å få med seg, og ting som blir ulovlige som er viktig å følge med på.

Med et bredt spekter av kunder holder vi oss oppdatert på hva som skjer i ulike bransjer. Vi setter opp en strategi for hvordan vi skal nå målene som er satt, og en plan for annonseringen videre. Vi vil være en samarbeidspartner og rådgiver som kontinuerlig vil gi deg anbefalinger og hjelpe bedriften din.

Trenger du hjelp med annonseringen? 

Ved å plassere riktig annonse i riktig kanal vil du treffe målgruppen der de er. Målet vårt er at du skal tjene penger hver gang du bruker penger. La oss hjelpe deg!

Vår suksessoppskrift for å lykkes med annonsering

Steg 1. Innsikt: Få oversikt over egen merkevare


Hva selger du?

Start med et overordnet perspektiv på egen merkevare. Skaff deg oversikt over hva du selger og hvorfor du selger det. Still deg selv disse spørsmålene:

 • Hvilke problemer eller utfordringer løser produktet/ tjenesten?
 • Hvordan er markedet? Hvilke konkurrenter har du? 
 • Hvordan er prisene dine sammenlignet med konkurrentene? 
 • Hvor mye er du villig til å betale for en kunde?

Hvem selger du til? – Identifiser målgruppen din
Hent inn informasjon om målgruppen og etterspørselen i markedet. Hvem er kunden din, hvem handler hos deg? Hvem er dine ideelle kunder? Skap detaljerte personas som inkluderer demografi, interesser, atferd og problemer de søker løsninger på. Prøv å finne noe unikt med målgruppen!

Hva er din identitet?
Hvordan ønsker du å kommunisere til målgruppen? Er målgruppen trendy, profesjonell, opptatt av noe spesifikt? Hva skiller deg fra dine konkurrenter? Hva er unikt med selskapet ditt? Hvordan er den grafiske profilen? Har du en designmal som skal følges?

Etter at du har fått en klar oversikt over egen merkevare, hva du selger, hvem du selger til og hvem du konkurrerer mot, kan du gå videre til neste steg.

Steg 2. Strategi: Sett deg mål og lag en strategi


Definer dine mål

Nå som du har et klart bilde over egen merkevare og konkurrenter, er det på tide å sette noen mål. Hva er det du ønsker å oppnå med annonseringen?
Er det å øke visninger, klikk, salg, øke merkevarebevissthet eller noe annet? Sett deg konkrete mål som er målbare.

Basert på målgruppen og målene du ønsker å nå, kan du velge en kanal som passer best å bruke for å nå ut til målgruppen med budskapet ditt. Når du skal velge kanaler å annonsere i, er det viktig å ta utgangspunkt i målene dine. Deretter bør du ta stilling til hvorvidt du bør bruke  push eller pull-markedsføring for å oppnå dem.

Velg riktig annonsekanal

Når du setter en strategi for annonseringen er det viktig å finne ut hvilken kanal du helst burde annonsere i for å nå dine mål. Det er mange kanaler å velge mellom, og ikke alle kanaler passer til alt. Vi går gjennom noen av de vanligste digitale kanalene du kan velge å annonsere i:

 • Facebook/ Instagram annonsering: Her når du ut til en bred målgruppe, men vi ser at disse plattformene er mest brukt av personer mellom 30/40+. Facebook eier også Instagram, noe som gir annonsører muligheten til å nå ut til brukere på begge plattformene gjennom én annonseplattform. Dette gir en bredere rekkevidde og gir enkel administrasjon av annonsekampanjer. Dette er også en kanal som bidrar til sosiale interaksjoner. Les mer om hvordan du kan få mest ut av annonsebudsjettet på Facebook.
 • TikTok annonsering: Dette er en kanal som den yngre garde bruker mest, og her funker innhold som ikke ser ut som reklame best. TikTok er kjent for sitt fokus på kreativt og engasjerende innhold. Annonsører kan dra nytte av plattformens kreative verktøy og formater for å lage unike annonser. TikTok-annonser kan være interaktive og oppfordre brukere til å delta i kampanjer, utfordringer eller spill. Dette kan bidra til å øke engasjementet og interessen for annonsene. Les mer om hvordan du jobber med merkevarebygging på TikTok.
 • Snapchat annonsering: Denne kanalen når på samme måte som TikTok en yngre målgruppe, men Snapchat er mer en kommunikasjonskanal. Snapchat er bygget rundt konseptet om å dele korte øyeblikk i form av Stories. Dette gir annonsører muligheten til å formidle sitt budskap på en fortellende måte, som kan være effektivt for å bygge merkevarebevissthet og engasjement.
 • LinkedIn annonsering: Dette er en litt dyrere kanal, men grunnen til dette er at du kan spisse annonseringen godt inn. Her kan du gå etter bransjen, stillingstitler, ansiennitet, bedriftsstørrelse, osv. Dette er et mer profesjonelt nettverk, så hvis din virksomhet driver med B2B, kan LinkedIn være spesielt verdifullt.
 • Google søk: Når folk bruker Google til å søke etter noe, viser det ofte en intensjon om å finne informasjon eller kjøpe noe. Dette gir annonser på Google Søk en klar fordel, da de kan målrettes mot målgruppen når de er mest sannsynlig klare til å konvertere. Google er verdens mest brukte søkemotor, og Google Søk når ut til et bredt spekter av mennesker. Dette gjør det mulig å markedsføre produkter eller tjenester til en stor og variert målgruppe.
 • Google display: Dette er en merkevarebyggende kanal som når ut til veldig mange. Ved å annonsere gjennom Google Display er du synlig på nettsider som samarbeider med Google. Det kan være for eksempel lokalaviser, nettsider, blogger, osv som du velger. Med Google Display kan du målrette annonser mot personer som allerede har besøkt nettstedet ditt eller samhandlet med dine tidligere annonser. Dette gjør det mulig å rette oppmerksomheten mot personer som allerede har vist interesse for produktene eller tjenestene dine.
 • Google performance max: Dette er et relativt nytt produkt fra Google, som også skal ta over det som tidligere het Google shopping. Denne kampanjetypen fungerer på tvers av hele annonsebeholdningen i Google, og du får tilgang til Displaynettverket, Søk, Discover, Gmail, Maps og Youtube for å vise annonser.
 • YouTube annonsering: Dette er en kanal for videoannonsering, og her kan du annonsere med et kort klipp før, inne i eller etter en video. Det er også en stor merkevarebyggende kanal som ikke er så dyrt å bruke.

Hvis du har et stort annonsebudsjett vil det være lurt å kombinere ulike kanaler. Da vil du være synlig for kundene både i starten av kjøpsprosessen og når de faktisk er klare til å gjennomføre kjøpet. Les mer om hvordan du velger kanal til den digitale annonseringen.

Budsjettstyring 

Etter at du har valgt hvilken kanal du ønsker å annonsere gjennom, er det på tide å sette et budsjett som passer dine mål, målgruppe og markedsstrategi. Dette budsjettet vil avgjøre hvor mye du er villig til å investere i annonseringen, og vil påvirke rekkevidden og effektiviteten av kampanjen din. Det er viktig å nøye vurdere hvor mye du er villig til å bruke for å oppnå de ønskede resultatene, samtidig som du tar hensyn til kostnadene knyttet til annonseringskanalen du har valgt.

Det vil variere hva du betaler for annonser i de ulike kanalene. På de sosiale kanalene betaler du for eksponering, mens i Google betaler du for klikk eller visninger på Display eller Youtube.

Lag innhold med fokus på målgruppen
Lag innhold som resonnerer med dine målgrupper. Vis hvordan produktet eller tjenesten din løser deres problemer eller oppfyller deres behov. Bruk kreative elementer gjennom videoer, bilder, grafikk og tekst. Skap overskrifter som er visuelt tiltalende som fanger oppmerksomheten til seerne.

Sett opp annonsen og kom i gang!

Steg 3. Optimalisering og videreutvikling

Følg med inne i annonsekontoen 

Etter at du har satt opp annonsene er det viktig å følge med på dem, for å se hvordan de gjør det og kunne forbedre dem underveis. Optimalisering av annonser er ulike tiltak du gjør inne i kontoen, som skal forbedre kvaliteten på annonsen. Dette kan være alt fra å endre dagsbudsjett, endre budgivningstrategi eller endre annonsetekst eller bilder og farger.

En viktig del av annonseringsjobben er å kontinuerlig sjekke kampanjene dine og resultatene. Spør deg selv om det er noe du kan lære av? Vil du på daglig eller ukentlig basis måle resultatet og gjøre tilpasninger? Er det noe du vil teste ut? Hva er resultatet av det? Skal du fortsette med nåværende strategi eller bytte fokusområder?

Mål ROI (Return on Investment)
Eller på norsk: mål avkastningen på investeringen din. Dette gjør du ved å spore og analysere resultatene av kampanjene dine nøye. Juster budsjett og strategi basert på hva som gir best avkastning.

Test og optimaliser

Utfør kontinuerlig A/B-testing av annonser, målretting, og landingssider for å identifisere hva som fungerer best. Og lær av dataene. Bruk innsiktene du får fra analyser til å forbedre og finjustere dine annonser og kampanjer.

Hold deg oppdatert

Følg med på trender. Digital annonsering endrer seg kontinuerlig. Hold deg oppdatert på de nyeste trendene, algoritmeendringer og beste praksis. Lær av konkurrentene og analyser hva dine konkurrenter gjør og identifiser muligheter for å skille deg ut.

Overvåk og tilpass

Hold øye med kampanjene dine. Annonsering er en dynamisk prosess. Overvåk kampanjene dine regelmessig for å sikre at de fortsetter å prestere godt. Tilpass deg endringer og vær forberedt på å tilpasse strategien din i tråd med endringer i markedet, teknologi og målgruppen.

Evaluer og skalér

Mål suksessen din mot de opprinnelige målene du satte. Lær av hva som fungerte og hva som ikke gjorde det. Hvis du oppnår gode resultater, vurder å skalere opp annonseringen din for å nå en større målgruppe eller utvide til nye markeder.

Hvor lenge skal du annonsere?
Jo lenger du annonserer, jo lengre tid får algoritmen på seg til å samle inn data som vil gjøre at annonsen presterer bedre. Vi anbefaler derfor å annonsere lengst mulig med løpende annonsering, og bruke kampanje om varen, tjenesten eller eventet har en frist. Les mer om hvor lenge bør du annonsere digitalt.

Husk at det er viktig å være tålmodig, lærevillig og fleksibel for å oppnå suksess med annonsering! 

Verktøy vi bruker i annonsering

Google: Google Ads

Facebook: Ads Manager 

LinkedIn: LinkedIn Campaign Manager

Snapchat: Snapchat Ads manager


Analyseverktøy:

 • Google Analytics 4
 • Keywordtool
 • Tag Manager
 • Google Ads Editor

Oppsummering

For å lykkes med digital annonsering, må du ha grundig innsikt om merkevaren, målgruppen, og markedet. Deretter må du bygge en strategi med klare mål og velge riktige kanaler. Her er budsjettstyring essensielt. Videre må du skape relevant innhold som appellerer til målgruppen. Når annonsen er satt opp og i live, må du fortsette å optimalisere og tilpasse annonsen basert på data og trender. Hold deg oppdatert og vær fleksibel i strategien. Lykke til! 

Martin Jarl Andersen

Leder | Annonsering

martin@solidmedia.no" target="_blank" rel="nofollow" title="E-mail" class="tooltip">