GUIDER

SEO AI: Hva kan du bruke ChatGPT til i SEO-arbeidet?

Det siste året har det vært mye snakk rundt ChatGPT. Denne tiden har vi brukt på å teste ut hvilke norske prompts vi kan mate ChatGPT med for å effektivisere og forbedre SEO-arbeidet vårt. I denne guiden deler vi våre erfaringer og tips til hvordan du kan skrive prompts, og hvilke norske prompts vi anbefaler til søkemotoroptimalisering.

Estimert lesetid: 12 minutter

 

Vår erfaring med ChatGPT 

ChatGPT og andre AI-verktøy har uten tvil blitt nyttige i arbeid med SEO, og dette har påvirket digital markedsføring betraktelig det siste drøye året. Vi har i begge fagfeltene våre (SEO og betalt annonsering) inkludert chatbotten som en god hjelper i en hektisk hverdag. På SEO-avdelingen bruker vi den i dag hovedsakelig for å få inspirasjon, og for å effektivisere noen tidkrevende oppgaver. Lese mer om hvordan AI påvirker markedsføringen vår her. 

Det er viktig å påpeke at AI-teknologien fortsatt er på et tidlig stadium, og av den grunn bruker vi ikke AI til produksjon – men som et støtteverktøy og sparringspartner, forteller Kristoffer Moen, leder for SEO-avdelingen i Solid Media.

I tillegg har Google fremhevet i økende grad viktigheten av kvaliteten på innholdet på nettsider, noe som gjør at generisk innhold laget av ChatGPT ikke vil bli verdsatt. Les mer om hvordan du kan kombinere AI med Googles retningslinjer for kvalitetsinnhold her

 

ChatGPT kort forklart

ChatGPT er en AI-chatbot utviklet av OpenAI, som baserer seg på en stor språkmodell kalt GPT (Generative Pre-trained Transformer). Ved bruk av maskinlæring, språkforståelse og et datasett av tekst fra internett, kan den generere menneskelignende tekstbaserte svar på et bredt spekter av spørsmål og emner.

 

Hva er forskjellen på gratis og betalt versjon av ChatGPT? 

ChatGPT kommer i to versjoner, hvor ChatGPT 3.5 er gratis og og den nyere ChatGPT 4 koster penger. Forskjellen på disse er at ChatGPT 4 håndtere mer komplekse oppgaver og gir mer nyanserte svar, sammenlignet med ChatGPT 3.5 som er mer begrenset.

Vi har testet promptsene i denne guiden på den betalte versjonen, ChatGPT 4.

 

Begrensninger med ChatGPT

Du kan bruke ChatGPT til mye, men det er viktig å huske at ChatGPT henter informasjon fra et bestemt tidspunkt tilbake i tid, og at den ikke kan hente eller analysere sanntidsdata. For at du skal få detaljert og oppdatert analyse, må du gjøre søkeordsanalysen selv og kombinere ChatGPT med andre SEO-verktøy, som Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, Sistrix, og Keyword Tools.oi. I tillegg til å faktasjekke innholdet opp mot kilder.

 

ChatGPT fungerer godt til å svare på spørsmål og løse oppgaver med spesifikke instrukser. Det den ikke klarer like godt, er å skildre dyptgående, erfaringsbasert innhold med refleksjon og perspektiver. Her må det menneskelige krefter til, forteller SEO-spesialist Bjørn Marius Narjord, fra IntentSEO.

Hvordan kan du få mest ut av ChatGPT?

For å få mest ut av ChatGPT er du avhengig av å stille gode spørsmål/prompts. Dette krever en forståelse av hvordan modellen tolker og responderer på input. Her er noen generelle tips for å formulere gode  prompts:

 • Vær spesifikk
  Inkluder alle relevante detaljer som kan hjelpe AI-en til å forstå konteksten og hensikten med spørsmålet eller oppgaven.
 • Definer tydelig hva du ønsker
  Spesifiser nøyaktig hva slags informasjon eller resultat du forventer. Hvis du ønsker et kreativt utkast, en forklaring, en oppsummering, eller teknisk veiledning, si det eksplisitt i din prompt.
 • Bruk klart og enkelt språk
  Selv om ChatGPT har en omfattende forståelse av språk, er det best å unngå unødvendig komplekst språk, slang eller svært fagspesifikke termer uten forklaring.
 • Strukturér din prompt
  Hvis du har flere spørsmål eller trenger svar på ulike aspekter av et tema, kan det være lurt å bryte ned prompten i mindre, håndterbare deler. Dette gjør det enklere for den å gi presise svar på hvert element.
 • Inkludere eksempler
  Hvis du spør om komplekse konsepter, kan det noen ganger hjelpe å inkludere et eksempel for å klargjøre hva du er ute etter.
 • Tilpass underveis
  Ikke vær redd for å eksperimentere med ulike formuleringer av din prompt. Hvis det første svaret ikke helt møter dine forventninger, kan du prøve å justere prompten basert på responsen for å få et mer tilfredsstillende svar.
 • Sett rammer og begrensninger
  Hvis du trenger et svar innenfor en bestemt ramme eller begrensning (f.eks., en ordgrense, et bestemt format, eller innenfor en bestemt kontekst), inkluder dette i din prompt.
 • Vær åpen for læring
  Som med all teknologi, er det en læringskurve for å skrive effektive prompts. Ved å observere hvordan ulike prompts påvirker svarene, kan du finjustere din tilnærming over tid.

Det er greit å inkludere denne setningen på slutten av promptsen før du gjøre noe videre, skjønte du oppgaven?” . Slik at du kan se hvordan ChatGPT oppfatter forespørselen. Det gir deg mulighet for å se hvilken informasjon og detaljer som mangler og før den starter med oppgaven, forteller Kristoffer Moen. 

Hva kan du bruke ChatGPT til i SEO-arbeidet?

1.  Få inspirasjon til søkeord

Søkeordskartlegging tar mye tid. Derfor kan det være nyttig å spørre ChatGPT om å komme med forslag på populære søkeord innen et gitt tema. Selv om ChatGPT ikke direkte kan utføre søk med sanntidsdata, kan den foreslå potensielle søkeord og emner basert på tidligere kunnskap eller tekst du mater den med. 

Her er et eksempel på en slik prompts:

Kopier prompten for å få inspirasjon til søkeord:

Jeg har en nettside som selger [økologiske hårpleieprodukter rettet mot kvinner i alderen 25-45 år]. Vi fokuserer på [bærekraft og naturlige ingredienser]. Jeg ønsker å tiltrekke mer trafikk til nettstedet vårt og øke vår synlighet i søkemotorer. Kan du foreslå [10] relevante søkeord og fraser som kan hjelpe meg med å oppnå dette målet? Før du går videre, forstår du oppgaven?

 

2.  Gruppere søkeord og bygge topic clusters 

Når du har laget en liste med relevante søkeord blir det neste å gruppere disse. For å sortere, gruppere eller kategorisere disse er ChatGPT en god venn å ha. Vi kan bruke ChatGPT for å sortere søkeord etter ulike temaer som hører sammen i et topic cluster. Eller for å kategorisere søkeord basert på stedsnavn,  eller om det er søkeord som har “hva er” foran seg.

Her er et eksempel på en slik prompts:

gruppering-av-sokeord

Kopier prompten for å gruppere søkeord og bygge topic clusters:

Hei, jeg har laget en søkeordsanalyse for en et selskap som tilbyr tjenester [innen boligutleie]. Jeg har laget en liste med relevante søkeord som jeg ønsker at du kategoriserer for meg basert på mulige topic clusters. Før vi går videre, skjønte du oppgaven?

 

3.  Lage engasjerende metadata

ChatGPT kan bistå i å skape korte, engasjerende og SEO-optimerte meta-titler og beskrivelser for nettsider, som er viktige for klikkfrekvensen (CTR) fra søkeresultatene.

Her er et eksempel på en slik prompts:

Kopier prompten for å generere forslag til metadata:

Jeg skal optimere metadata for en artikkel om [hvordan bruke Chatgpt i SEO-arbeidet] hvor hovedsøkeordet er [prompts norsk]. Kan du komme med 10 forslag på en passende metatittel og metabeskrivelse for denne artikkelen? Lengen på metatittel er max 60 tegn, og lengden på metabeskrivelsen er max 160 tegn.

 

4.  ChatGPT til teksthjelp

Det å skrive gode SEO-tekster kan være utfordrende for mange. Du må ha kunnskap om ulike emner eller være god på research, ha en god penn, evnen til å flette inn nøkkelord naturlig i teksten, samtidig som du holder deg oppdatert på faget. Her kan ChatGPT komme til nytte med forslag på ideer til innhold, generere disposisjon, korrigere skrivefeil, oppsett og forbedringer. Dette kan gi deg inspirasjon, korte ned tiden du bruker, og gi deg et førsteutkast.

Her er et eksempel på en slik prompts:

Kopier promtsen for å generer disposisjon for artikler:

Jeg skal skrive en artikkel om [gjeldsforhandling] på ca. 500 ord. Jeg vil at du gir meg punkter som du tenker bør være med.

 

Noen oppfølgingsprompts: 

 • Få mer informasjon om målgruppen:
  Hva tror du målgruppen trenger svar på relatert til [temaet]?
 • Innholdsfortegnelse 
  Gi meg forslag på innholdsfortegnelse på en guide om [tema].
 • Skrivetips
  Gi meg forslag på en catchy overskrift som vekker oppmerksomhet hos målgruppen for denne teksten [tekst].
 • Definisjoner
  Gi meg en kort definisjon som forklarer enkelt hva [søkeord] er.  Max 100 ord. 
 • Oppsummering av et gitt tema:
  Skriv et sammendrag på 100 ord som oppsummerer [artikkelen/temaet].

 

5.  SEO-optimering 

Når du skal optimere en SEO-tekst kan det være vanskelig å vite hvor du skal starte. Ved å spørre ChatGPT vil du korte ned tiden du bruker og få forslag på forbedringer den anbefaler.

Her er et eksempel på en slik prompts:

Kopier promptsen for å forbedre teksten din basert på beste practice og EEAT:

Jeg vil optimere denne teksten etter SEO best practice og Google guidelines (E-E-A-T). Hovedsøkeordet er [Forbrukslån]. Du står fritt til å legge til nye avsnitt, flytte rundt på tekst og fjerne tekst du syns er gjentagende eller unødvendig å ha med. Fokuset er å gjøre teksten brukervennlig for målgruppen og svare på det de lurer på relatert til temaet. Før du gjør noe videre – skjønte du oppgaven eller trenger du noe mer informasjon fra meg?

 

Forbedre tekst ved å legge til FAQ:

 • Les blogginnlegget [lim inn teksten] og foreslå 3 spørsmål som en leser vil ha som ikke besvares i artikkelen. 
 • Videre: Besvar nå spørsmålene. Unngå punktlister.
 • Ta de 3 spørsmålene og svarene og legg dem til som ofte stilte spørsmål nederst i blogginnlegget. 

Konklusjon 

Selv om du skal være kritisk til svarene ChatGPT gir deg, vil den være nyttig i arbeidet med research, sortering, teksthjelp og SEO-optimering. Det ideelle foreløpig er nok en fornuftig bruk av disse AI-tjenestene som støtteverktøy og gode hjelpemidler. Godt innhold vil belønnes av Google, der verdi tilføres gjennom erfaringsbasert innsikt (E-E-A-T).

Hvordan lykkes med SEO?
Les vår SEO-guide som tar for seg hvordan du kan jobbe med SEO i praksis her.

Ofte stilte spørsmål

Kan man bruke ChatGPT på norsk? 

Ja, ChatGPT kan brukes på norsk og mange andre språk. Den forstår og genererer svar basert på språket i forespørselen.

Hvor henter ChatGPT informasjon?

ChatGPT henter informasjon fra en stor datasett som inkluderer bøker, nettsteder og andre tekster opptil sin siste opplæring, som var i april 2023. Den genererer svar basert på mønstre og kunnskap fra denne dataen.

Melanie B. Jørgensen

Innholdsspesialist | SEO

melanie@solidmedia.no" target="_blank" rel="nofollow" title="E-mail" class="tooltip">