Employer branding

Du trenger de riktige talentene, men vet ikke hvordan du får dem på kroken? Employer branding har blitt et kjent fenomen, der du markedsfører deg mot dine drømmekandidater og gjør det enklere å skille klinten fra hveten!

Hva er employer branding?

Employer branding er en type markedsføring som retter seg mot en spesifikk målgruppe – nemlig potensielle ansatte som bedriften anser som gode kandidater. Det å skaffe seg de riktige talentene er alt employer branding handler om, og er kjempeviktig for bedriftens fremgang og suksess.

Enhver bedrift har et employer brand, enten du er klar over det selv eller ei. Alle bedrifter sender ut signaler om hvem de er og hva potensielle kandidater kan forvente og få ut av det å være ansatt hos dem. De beste talentene har mange alternativer å velge mellom, så her gjelder det å være bevisst over egen employer branding. Derfor er det lurt å kartlegge en employer branding strategi, for å skille seg ut og vise troverdighet.

Employer branding strategi

Det å få på plass en god strategi for employer branding krever først og fremst en forståelse av både talentenes og bedriftens ønsker og behov. Hvilke karriereforventninger har talentene om dagen? Hvilke strategiske mål har bedriften din?

Det er viktig at du har en så objektiv tilnærming som mulig til hvordan bedriften din skal fremstå, der du evner å sette deg i kandidatens sko når du utarbeider employer branding strategien. Hva er unikt med bedriftens identitet? Tenk godt gjennom hva slags tilbud du potensielt sett kunne gitt den rette kandidaten. Dette kalles Employer Value Proposition (EVP), og er en svært viktig del av det å utarbeide din employer branding strategi, rett og slett fordi talentene setter pris på unike tilbud når de skal ta sine karrierevalg.

Kort oppsummert vil bedriften din med en god employer branding få økt antall kvalitetssøkere, redusere kostnader tilknyttet rekruttering og du skiller deg ut fra konkurrenter.