Kundelojalitet

Kundelojalitet er noe du bør jobbe med kontinuerlig, for å holde på og skape lojale kunder. Men hvorfor er det så viktig, og hvordan kan en måle kundelojalitet? Vi tar deg gjennom det viktigste.

Hva er kundelojalitet?

Definisjonen på kundelojalitet refererer til kundens forpliktelse til deg, merket, og produktene eller tjenestene dine. Det dreier seg rett og slett om kundens vilje til gjentatte kjøp og hvordan de snakker om deg til andre, også kjent som word of mouth.

Hvorfor er kundelojalitet viktig?

Kundens lojalitet til deg er avgjørende for omdømme, som vil si hvordan andre oppfatter din bedrift og salgsprosess. Målet med kundelojalitet er å skape kundeverdi gjennom samhandling med deg og dine tjenester. Slik at de ikke bare ønsker å komme tilbake hver gang, men også anbefaler deg videre. Dette vil danne et grunnlag for et positivt omdømme, som i stor grad påvirker tillit og troverdighet hos kundene.

Viktig faktor for å skape kundelojalitet

Den viktigste faktoren i arbeidet med kundelojalitet er å oppfylle kundens forventninger. Hvis man ikke oppfyller forventningene, vil kundens tilfredshet og kundelojalitet svekkes. Dette kan føre til at de velger andre konkurrenter fremfor deg, så vel som dårlig kundeomtale og svekket renommé.

Det er også viktig å ta hensyn til endringer i markedet for å beholde og øke kundelojalitet. I dagens marked er det rettet fokus på bærekraft og produkter med lang levetid. Dette påvirker kundenes handlingsmønstre, hvor flere handler sjeldnere og er mer kritiske til hva de kjøper. Dersom produktet/tjenestene din bedrift leverer ikke samsvarer med disse verdiene, kan dette potensielt føre til færre salg.

Hvordan måle kundelojalitet?

Det er flere faktorer som spiller inn på kundelojaliteten, og det finnes derfor ikke et fasitsvar på hvordan det måles. Nedenfor finner du noen eksempler du kan ta en titt på.

  • Kundeundersøkelse: Utfør en spørreundersøkelse for å måle kundetilfredshet. 
  • Gjenkjøp: Undersøk hvor ofte kundene handler hos deg gjennom CRM-systemet. Desto høyere gjennomsnittet for gjenkjøp, desto høyere er kundelojaliteten.
  • Engasjement: Evaluer hvor ofte kundene besøker dine plattformer og interagerer med deg. Dette indikerer deres engasjement og lojalitet overfor merkevaren.

Oppsummering

Kundelojalitet handler om kundens lojalitet til deg. Det er noe alle virksomheter kontinuerlig bør ha et fokus på, for å skape tillit og verdi for kunden. Kundelojalitet henger tett sammen med kundeverdi, og det er flere faktorer som påvirker.

For mer info om viktigheten av å etablere kundelojalitet, les inbound marketing guiden vår her: