Kundeverdi

Selv om kundeverdi er et kjent ord for mange, er det ikke alltid like lett å definere. For det som oppleves verdifullt for deg, er ikke nødvendigvis det kunden ønsker. Så hvordan skaper en faktisk kundeverdi?

Hva er kundeverdi?

Begrepet kundeverdi bør være sentralt for enhver virksomhet, ettersom kunder alltid vil være den viktigste drivkraften for salg. Kundeverdi handler derfor om opplevelsen kunden får, og hvor de føler at de får mest verdi for pengene. Den opplevde verdien er individuelt fra person til person. Det handler rett og slett om hva kunden får i forhold til det de må betale.

Kundeverdi definisjon

Definisjonen av kundeverdi inkluderer alt kundene legger vekt på før, under og etter et kjøp av et produkt eller tjeneste på et økonomisk, psykologisk, sosialt og funksjonelt nivå. Med andre ord må kundeverdi sees i sammenheng med hele kjøpsprosessen.

Hvordan skape kundeverdi?

For å skape opplevd kundeverdi, handler det om å forstå og sette deg inn i kundens hverdag og utfordringer. Dette vil gi deg en bedre forståelse og innsikt i deres behov, slik at du kan tilby det de faktisk trenger. Det er viktig å huske på at kundeverdi ikke kun er knyttet til selve produktet, men til opplevelsen eller følelsen av det du selger. Ved å forstå og bruke tid på dette, danner du et grunnlag og kan bygge langvarig og positive relasjoner, altså kundelojalitet.

I en tid hvor kundens forventninger stadig endres og påvirkes, er det avgjørende å kunne levere kundeverdi for bedriftens suksess. Ved å tilby en helhetlig opplevelse og noe utover et produkt, kan en skape kundelojalitet. 

Oppsummering

Kundeverdi handler altså om å tilby noe utover en enkel transaksjon, ved å sikre at kunden opplever maksimal verdi for pengene. Denne opplevelsen er nøye knyttet til hvert steg i kjøpsprosessen, og utgjør en sentral faktor i å bygge varig kundelojalitet.