Kundesegmenter

Å forstå og imøtekomme kunders forskjellige behov er avgjørende for enhver virksomhet som ønsker å skape verdi. En effektiv måte å få oversikt over alle sine kunder, er gjennom å identifisere kundesegmenter. Men hva er et kundesegment?

Hva er kundesegmenter?

Et kundesegment er en gruppe mennesker med felles behov, egenskaper eller preferanser. Ved å dele opp kundebasen i segmenter får bedriften mulighet til å tilpasse sine tilbud og markedsføring, for å bedre imøtekomme hver gruppe. Kundesegmentene dannes basert på analyser av ulike variabler, som demografi, geografisk og det sosiale.

Definisjon av kundesegmenter

Begrepet kundesegment kan defineres som “en gruppe mennesker med like behov, som en kan skape verdi for”. For bedrifter betyr dette at en lettere kan skape verdi ved å dele opp i gitte kundesegmenter.

Ulike kundesegmenter

For å skape ulike kundesegmenter kan en som nevnt tidligere se på ulike variabler. En kan for eksempel segmentere basert på geografisk plassering, kjøpsatferd og livsstil. Dette kan være alt fra kjønn, alder og inntekt til hobbyer, verdier eller plassering som fylke.

Oppsummering

I dagens konkurransepregede marked er det essensielt å forstå de forskjellige kundegruppene. Gjennom kundesegmenter kan bedrifter bedre tilpasse seg, skape verdi og økt kundetilfredshet.