Porters fem krefter

Lurer du på hvordan bedriften din kan ta styring i et konkurransepreget marked? Porters femkraftsmodell er et nyttig verktøy for å analysere bransjen som bedriften din befinner seg i!

Hva er porters fem krefter? 

Porters fem krefter er en konkurrentanalyse som fokuserer på konkurransesituajsonen innenfor en bestemt bransje. Analysemodellen gir en oversikt på trusler fra nye konkurrenter og substitutter, forhandlingskraften til leverandører og kunder, samt konkurranseintensiteten. 

Hvorfor er porters fem krefter viktig? 

For at din bedrift skal kunne lykkes i markedet, er det viktig å ha innsikt i faktorene som påvirker bedriften utenfra. Porters analyse gir innsikt i bransjens konkurransesituasjon og kan hjelpe bedriften din med å utvikle strategier som kan skape konkurransefortrinn! Konkurrentanalysen kan være essensiell å utføre i sammenheng med lignende analyser som swot-analyse og pestel-analyse, for å skape en helhetlig forståelse av de interne og eksterne faktorene. 

Hvordan gjøre en porters fem krefter analyse?

Metoden analyserer fem områder: 

  • Trusler fra nye konkurrenter: Først evalueres hvor enkelt det er for nye aktører å komme inn på markedet. Hvordan er inngangsbarrierene? 
  • Trusler fra substitutter: Videre analyseres antallet alternativer det er til bedriften sitt produkt eller tjeneste. Er det enkelt å skifte til alternativ løsning? 
  • Leverandørers forhandlingskraft: Neste steg er å se på leverandørenes maktposisjon i markedet. Har de mulighet til å endre prisene? 
  • Kunders forhandlingsmakt: Videre analyseres hvor sterk posisjon kundene har i markedet. Har kundene mulighet til å kreve bedre vilkår? 
  • Konkurranseintensiteten: Siste steg er å analysere omfanget av intern konkurranse. Er det mange aktører i samme bransje? 

Oppsummering

Gjennomføring av porters femkraftsmodell kan gi dypere forståelse av bedriftens posisjon i markedet, og hjelpe deg på veien til smartere og overveide beslutninger for din bedrift!