Medieplan

Når et produkt eller en tjeneste skal markedsføres, er det mange valg som skal besluttes. Hvilke kanal(er), målgruppe og markedsføringsmetode skal benyttes? Dette kan raskt bli kaotisk og mye informasjon å holde styr på. Med en medieplan får du en ryddig og oversiktlig prosess. Men hva er det egentlig?

Hva er en medieplan?

En medieplan er en detaljert oversikt som beskriver hvordan en skal levere på den overordnede strategien og de definerte målene, kjent som KPI´er. Medieplanen gir innsikt i målgruppe, kanaler, metode, tidsperspektiv og frekvens.

Hvorfor benytte en medieplan?

En vellykket medieplan gir deg kontroll, muligheten til å optimalisere og rapportere på tvers av ulike kanaler. Den bidrar til å definere kundereisen og ser på hvordan de forskjellige kanalene utfyller hverandre. Medieplanen skal være en ressurs og støtte for å gjøre markedsføringsprosessen mer oversiktlig.

Eksempel på medieplan

Det finnes flere gode eksempler på medieplaner, men det viktigste er å tilpasse den til formålet. Medieplanen bør inkludere både digitale og analoge, kjøpte, egne og fortjente kanaler. Andre viktige elementer som kommunikasjonsmål, markedsbudsjett, periode, materiell og tekniske formater bør også være med.

Oppsummering

En medieplan hjelper med å få struktur i markedsføringsprosessen. En velutformet medieplan inneholder kanaler, målgrupper og metoder for å sikre suksess på tvers av diverse markedsføringskanaler.