Outbound marketing

Ønsker du å effektivt skape økt merkebevissthet? Outbound marketing er typisk tradisjonell markedsføring som når ut til et stort publikum.

Hva er outbound marketing?

Outbound marketing oversettes til utgående markedsføring på norsk. Dette skiller seg fra inbound marketing ved at budskapet pushes ut til en bred målgruppe som ikke har bedt om det.

Eksempler på outbound marketing er når en bedrift betaler for bannerannonser og tv-reklamer. Dette skaper en avbrytende kanal og kan for mange oppfattes som påtrengende. Likevel vil markedsføringen være effektiv når den når ut til ønskelige målgrupper til rett sted og til rett tid.

Når bør man prioritere outbound markedsføring?

Det er fornuftig å velge outbound markedsføring når intensjonen er å bygge merkebevissthet tidlig i kundereisen. Ved å vise produktet eller tjenesten din før behovet oppstår, kan du sørge for at det er det første som kommer til kundens tanker når behovet oppstår. Dette øker sjansen for at leads konverteres til betalende kunder, og det skyldes assosiasjonene som outbound markedsføringen la til rette for.

For mer info, les inbound marketing guiden vår her: