White hat SEO

Når man snakker om SEO-teknikker skilles det gjerne mellom white hat SEO og black hat SEO. Her vil vi gå gjennom hva som skiller de to og hva white hat SEO egentlig er.

Hva er white hat SEO?

White hat seo er definert som teknikker som skal øke den organiske synligheten til et nettsted uten å bryte med søkemotorenes egne retningslinjer for SEO. Søkemotorer som Google har retningslinjer og krav de følger når de vurderer nettsider og rangerer dem i det organiske søkeresultatet. Når du jobber med SEO og bruker white hat SEO-metoder så følger man disse retningslinjene.

White hat SEO skiller seg fra black hat SEO. White hat SEO jobber i samsvar med søkemotorenes retningslinjer, mens black hat SEO-metoder er teknikker for å manipulere søkemotorenes algoritmer til å gi en side synlighet.

Hva slags teknikker innebærer white hat SEO?

White hat SEO innebærer arbeid både på nettstedet, med tekniske aspekter og lovlig lenkebygging. 

  • Søkeordsanalyser
  • Godt innhold med brukernes ønsker/spørsmål i fokus
  • On-page SEO – alt arbeid som gjøres med synlig innhold på siden din.
  • Teknisk SEO – Optimering av tekniske aspekter på siden.
  • Lovlig lenkebygging – Lovlige teknikker for å skaffe lenker inn til siden. Vi har skrevet om lenkebygging og off-page SEO her

Oppsummering

White hat SEO er en samlebetegnelse på SEO-optimalisering som er i tråd med søkemotorenes egne retningslinjer. Man bruker altså anerkjente metoder for å øke organisk synlighet. Både arbeid med synlige elementer på siden, det tekniske og sidens omdømme går inn under begrepet white hat SEO.


Ofte stilte spørsmål

Hva er white hat SEO?

White hat SEO er metoder for å øke organisk synlighet som følger søkemotorenes egne retningslinjer for nettsteder. Man jobber for eksempel med godt innhold og anerkjente SEO-teknikker for å rangere høyere i søkeresultatet.

Hva er forskjellen på white hat SEO og black hat SEO?

Forskjellen på white hat SEO og black hat SEO metodene som brukes for å oppnå organisk synlighet. White hat SEO følger søkemotorenes retningslinjer mens black hat SEO metoder går ut på å bruke smutthull i algoritmene og manipulere frem gode rangeringer.