GUIDER

Guide til Teknisk SEO

Teknisk SEO er en viktig del av arbeidet med søkemotoroptimalisering. Når du jobber med teknisk SEO handler det om å optimere nettstedet ditt etter søkemotorenes krav og retningslinjer. Teknisk SEO er et komplisert felt, med mange ting å huske på. Vi tar deg gjennom det du behøver å vite for å sette igang! Men hva er viktig med akkurat teknisk SEO? Det vil vi forhåpentligvis gi deg en grundig forklaring på i denne guiden!

Estimert lesetid: minutter

Hva er teknisk SEO?

Kort og godt er altså teknisk SEO arbeid som gjøres for å sikre at nettstedet ditt blir lest og kategorisert (“indeksert” på fagspråket) av søkemotorene på en korrekt og effektivt. Teknisk SEO er optimeringer av nettsidens tekniske aspekter som gjør at søkemotorene lettere får tilgang til den viktige informasjonen du presenterer og lettere forstår hva innholdet ditt er. Slik vil de også indeksere innholdet på en effektiv måte og presentere det i søkeresultatet når det er relevant. 

Du bruker altså de tekniske aspektene på siden til å vise Google og andre søkemotorer hva siden din handler om og at den har god teknisk standard. Begge disse tingene bidrar til at søkemotorene anerkjenner ditt nettsted som en god side og rangerer den høyere i søkeresultatet på de riktige tingene. Ved å gjøre gjennomtenkte vurderinger og tekniske optimaliseringer sikrer du også at siden din er brukervennlig for besøkende. God teknisk SEO er altså win-win!

Hvorfor jobbe med teknisk SEO?

Som nevnt allerede er teknisk SEO viktig for å effektivisere søkemotorenes lesing og indeksering av innholdet på nettsiden din. Men hvorfor er det så viktig? Jo, dette har store ringvirkninger som påvirker trafikken inn til din side og dermed din  fortjeneste. 

For at en nettside skal få den aller beste organiske synligheten og tiltrekke seg den perfekte målgruppen så må den aller først anerkjennes av søkemotoren! Hvis ikke innholdet ditt registeres i Googles bibliotek (og hos andre søkemotorer) så vil du aldri nå toppen av søkeresultatet. For å bli synlige må man først sikre at søkemotorene registererer at innholdet ditt finnes. Deretter må de klare å forstå hva det handler om og kategorisere det deretter. Når de registrerer aspekter ved nettsiden de ser som verdifulle  vil de rangere den høyere. Å  jobbe med teknisk SEO er derfor et essensielt første steg i jakten på de gode rangeringene. Høyere rangeringer fører til at flere blir presentert for innholdet deres, og det er bevist at de øverste søkeresultatene får mest trafikk. 

Arbeid med teknisk SEO handler også om å gjøre nettsiden brukervennlig for besøkende. Ved å for eksempel sikre rask innlasting av design og bilder vil brukeropplevelsen være bedre. Dette har også mye å si for at folk ønsker å bruke siden din og dermed hvor mange salg du oppnår.

Med økt trafikk og en god nettside (her kommer sidestruktur og også on-page SEO inn i tillegg) vil du altså kunne appellere til flere kunder, og øke omsetningen!

Slik jobber vi med teknisk SEO

Alle som jobber med nettsider bør følge med på hvordan nettstedet sitt presterer rent teknisk. Det er likevel noen situasjoner hvor det er lurt å ta en grundig sjekk. De kalles gjerne en teknisk SEO audit. Vi gjennomfører en slik sjekk hver gang vi får en ny SEO-kunde.

Se for deg at digital ansvarlig-Dag skal lansere nye nettsider for sin nettbutikk. Når han skal lansere det nye nettstedet er det viktig at han går gjennom nettstedet sitt grundig. Hvis ikke de tekniske aspektene er på plass på en god måte vil han miste synligheten han tar med videre fra den gamle nettbutikken. Hvordan kan Dag unngå dette? Jo, det går vi gjennom her!

Indeksering

En ting som er viktig for Dag å ha oversikt over er hvordan Google indekserer nettstedet hans. Googles indeks kan sees som Googles eget bibliotek hvor de samler alle nettsidene de scanner gjennom og har kjennskap til. I indeksen kategoriseres de ut ifra hvordan de tolker innholdet. Som nevnt tidligere er det essensielt at nettsidene man ønsker å få god synlighet på ligger inne i Googles bibliotek. Hvis ikke Google vet om Dag sine optimerte sider vil de aldri kunne oppnå førsteplasser i søkeresultatet! 

Feilindekseringer – noindex-tag

Når Dag lanserer sin nye side er det viktig å følge med på Googles indeks for å forsikre seg om at de viktige sidene blir scannet og indeksert. Like viktig er det å holde et øye med sider som ikke bør indekseres.  Dette gjøres best i Google Search Console.  Av og til mår man lager nye undersider eller kategoriserer sider på et nettsted kan det skapes autogenererte sider som Dag absolutt ikke ønsker at Google skal se. Hvis det for eksempel dukker opp tomme, autogenererte sider så er det viktig at han sletter eller avindekserer disse.

Feilindekserte sider kan slettes fra Googles indeks ved å bruke en såkalt noindex tag. Ved å skjule de irrelevante og feilaktige sidene fra Google unngår han at søkemotoren bruker masse tid på å scanne sider som vil ødelegge for de sidene han faktisk har jobbet med. Ønsker du å vite mer om hvordan indeksering og noindex-tag fungerer? Sjekk ut forklaringen vår her.

Det er ikke bare akkurat ved lansering at Dag må følge med på dette, det blir en løpende oppgave han må ha oversikt over. Google scanner nettsteder jevnlig, så ved å følge med over tid vil Dag ha kontroll dersom feil plutselig skulle dukke opp.

Duplisert innhold

Når Dag sjekker indeksen i Google Search Console er det også nyttig å sjekke indeksen for dupliserte sider. Det er viktig å unngå flere sider på samme nettsted som snakker om akkurat samme tema. Spesielt viktig er det at Dag ikke har identiske sider på nettstedet sitt. Hvordan skal Google da vite hvilke av de to sidene de skal rangere i søkeresultatet? Svaret er ofte at begge deler indekseres, og da ender de to identiske sidene opp med å konkurrere mot hverandre om synligheten. I stedet for at én av Dags sider får topplassering ender han opp med å bli sin egen konkurrent. Ved å slette duplisert innhold når han ser det i indeksen unngår han den tabben.

Canonical tag

En måte å unngå duplisert innhold og intern konkurranse nå og i fremtiden er å legge inn canonical tags. Dette er mulig å bruke for alle typer sider, men er spesielt nyttig for nettbutikker. Hvis Dag har filtervisninger i nettbutikken sin, for eksempel muligheten til å sortere produkter alfabetisk, så er canonical tags essensielt. For da ender du ofte opp med to URL’er som viser samme produkter, bare sortert annerledes. Da  skjønner ikke Google at dette er to versjoner av samme side. Med en canonical tag i HTML-koden viser du søkemotorene hvilken versjon som skal prioriteres. Alt du trenger å vite om å bruke canonical tags finner du her.

Sitemap

En annen ting Dag bør gjøre inne i Google Search Console er å laste opp et sitemap til den nye nettbutikken sin. Et sitemap er en kodet fil som har informasjon om hvilke URL’er og andre viktige filer som ligger på nettstedet. Det gir også en oversikt over hvordan disse sidene er bundet sammen. Ved å få et slikt kart over hvordan nettsiden er strukturert vil Google kunne indeksere nettstedet mye mer effektivt. Les mer om hva Sitemap innebærer her!

Robots.txt-fil

 Robots.txt-filer er et annet verktøy Dag kan bruke for å sikre at Google indekserer det nye nettstedet riktig er å legge inn. Ved å legge inn en robots.txt-fil i koden kan man gi føringer til Google i indekseringsprosessen. Da kan du utelukke de autogenererte kategoriene automatisk, ved å legge inn en føring om at URL’er som for eksempel inneholder /author/ (de dukker ofte opp når man publiserer blogginnlegg med ulike forfattere) ikke skal legges i Googles bibliotek.  Les mer om hvordan robots.txt-filer fungerer her!

“Crawl budget”

Etter å ha utdypet både indeksering, sitemap og robots.txt-fil har det blitt tydelig at måten Google leser nettstedet ditt på er viktig å jobbe med! Det er fordi Google kun bruker en bestemt mengde tid på å scanne (eller “crawle” som det kalles) og indeksere sider per nettsted. Hvor lang tid som brukes per nettsted er en av Googles mange hemmeligheter. Men vit at det er begrenset, og at søkemotoren avbryter scanningen når tiden er ute. 

Hvis Dags nettbutikk er stor med utallige produkter og kategorier vil ikke alt registreres av Google på en gang. Uten å legge inn disse føringene vil han ha null kontroll på at de sidene han faktisk har optimert vil bli indeksert. I stede kan masse sider som ikke er relevante for organisk synlighet bli lagt i biblioteket til Google. Da kan han se lenge etter høye rangeringer på de viktige landingssidene sine. 

Sidens hastighet

Det er ikke bare hva søkemotorene finner når de crawler nettsiden din som har noe å si for hvordan siden din blir rangert. Hastigheten på nettsiden spiller også inn på Googles vurdering. Sider som er raske, har ryddig oppbygging og er enkle å navigere vil verdsettes mer av søkemotorene enn tilsvarende sider som er trege og uoversiktlige. Når Dag jobber med sin nye nettside vil han kunne gjøre ulike ting for å sikre god hastighet.

Innlasting av siden

Innunder “innlastingshastighet” ligger det også faktorer som ser på hvor mye ulike elementer flytter på seg under innlastingen, og hvor lang tid det tar før brukeren får interagert med nettsiden. Disse tingene er en del av det som kalles “Core Web Vitals” – som du kan lese mer om her. Når man jobber for å forbedre disse tingene må blant annet passe på at det ikke lastes inn unødvendige scripts og annen kode. Her har de ulike CMS-ene (publiseringsløsningene) sine ulike styrker og svakheter.

Bildestørrelse
En av de enkleste forbedringene man kan gjøre for å forbedre nettsidens hastighet er å sørge for at man har komprimerte bilder som ikke er større enn nødvendig. Dette gjelder både i antall pixler og i antall kilobyte. Mange publiseringsløsninger har innebygde valg for bildestørrelser og komprimering. Det er ikke noen fasitsvar på hvor store bilder bør være, men som regel bør mindre bilder være under 100 kb og store bilder bør være under 3-400 kb.

Mobilvennlighet

Fler og fler bruker i hovedsak mobilen når man søker etter produkter eller tjenester. Derfor er det viktig å ha en side som er tilpasset mobiler. Det er viktig at bilder, tekst og design tilpasses til de mindre skjermene uten å gå ut over brukeropplevelsen. For å kunne tiltrekke seg kunder til sin nye nettbutikk må Dag passe på at den er tilpasset mobil.

Men her er fokuset rettet mot teknisk SEO, noe som heldigvis går hånd i hånd med brukervennlighet på de fleste punkter. Googles algoritmer er utviklet slik at sider som ikke er mobilvennlige vil straffes med lavere rangeringer. Siden Google ønsker å vise frem relevante søkeresultater vil de ikke anerkjenne sider som ikke er mobilvennlige som relevant for mobilbrukere. Derfor er det essensielt å ha på plass!

For å teste om søkemotoren anerkjenner domenet som mobilvennlig sjekker Dag Googles egen “test for mobilvennlighet”. Testverktøyet finner du her.

SSL-sertifikat

Hvem vil vel handle på Dag sin nettside hvis den fremstår som utrygg? Ved å vise brukere at siden er kryptert med et SSL-sertifikat skaper tillit hos beesøkende. Det er også en faktor som søkemorotene bruker i sin vurdering av nettsteder. Google har økt fokus på at sidene i indeksen skal være trygge. Med et SSL-sertifikat sikrer man at kommunikasjonen på nettstedet er kryptert. Les mer om hva SSL-sertifikat innebærer her.

Metatittel og metabeskrivelse på alle sider

En annen ting som inngår i vårt arbeid med teknisk SEO er gjennomganger av metadata knyttet til siden. Vi bruker verktøyet Screaming Frog til å sjekke status på metatitler og beskrivelser på de ulike landingssidene på et nettsted. 

Metatittel

Metatittelen legges inn i CMS’et på nettstedet og er tittelen som dukker opp i Googles søkeresultat. Metatittelen skal helst være kort og konsis. Grensen er på ca 60 tegn. Det er viktig at metatittelen beskriver hva den spesifikke landingssiden innebærer. Søkemotorene bruker metatittelen for å skjønne hva siden handler om, derfor er det et element som må være på plass for å sikre god teknisk SEO. Les om kravene til metatittelen her.

Metabeskrivelse

Metabeskrivelsen ligger under tittelen i søkeresultatet og er tekst som skal gjøre brukerne interesserte i siden din. Den skal utdype beskrivelsen av landingssiden og invitere brukerne inn. Lengden på en metabeskrivelse er maks rundt 160 tegn. Her finner du ut mer om hva metabeskrivelse innebærer. 

Ulike teknisk SEO-verktøy

Google Search Console

Som nevnt tidligere bruker vi Google Search Console mye i arbeid med teknisk SEO for å få oversikt hvilke URL’er på et nettsted som ligger i Googles bibliotek og hva slags feil som er registrert med indekseringen. Men det kan også brukes til mye annet.

Search Console er et verktøy lansert av Google selv som gir deg som jobber med en nettside oversikt over trafikken på siden og nettstedets organiske prestasjoner. Du får også beskjeder fra Google om feil og kan følge med på hvordan Google indekserer nettstedet. Les mer om det allsidige verktøyet her!

Screaming Frog

Et annet verktøy som ofte brukes til å kartlegge et nettsted er Screaming Frog. Til tross for det merkelige navnet er det veldig nyttig. Screaming Frog crawler nettsteder i stor grad likt som Googles egne roboter. Dag kan helt enkelt søke på nettstedet sitt når det er lansert, og så vil Screaming Frog gi ham oversikt over landingssidene sine. Gratisversjonen tillater ham å scanne 500 tilfeldige sider på nettstedet. Det gir en god oversikt. Blant resultatene kan Dag sjekke bildestørrelsen på bilder, hvilke sider som er mulige å indeksere og hva status er på overskrifter og metadata. 

Les mer om hvilke muligheter du har med Screaming Frog!

Webpagetest

Tidligere beskrev vi viktigheten av å ha et raskt nettsted. For å sjekke status på nettstedet ditt kan du bruke verktøyet Webpagetest. I webpagetest kan Dag søke på domenet sitt, og justere lokasjonen han skal teste for. Det er nyttig å kunne sjekke hvordan nettstedet presterer på desktop og mobil og hvordan hastigheten varierer når man endrer lokasjon. Du kan teste innlastingstiden til ulike landingssider og kartlegge hva som påvirker hastigheten. Les mer om testen her.

Oppsummering: 4 ting å ta med seg

Teknisk SEO innebærer de “usynlige” elementene på nettstedet ditt som kan påvirke sidens synlighet. Dette er ikke bare engangsarbeid, men må følges med på over tid. Det har mye å si for hvordan søkemotorene oppfatter nettstedet ditt, som igjen påvirker synligheten du får i søkeresultatene. Uten at brukere får se nettstedet ditt er det vanskelig å booste salg. Sørg derfor for å ha det tekniske på plass!

Etter å ha gjennomgått de ulike elementene vi fokuserer på når vi jobber med teknisk SEO er det 4 ting som skiller seg ut som spesielt viktige.

  1. Ha kontroll på hvordan Google indekserer nettstedet ditt. Scannes de sidene du synes er viktig? Har du noe duplisert innhold? Kanskje leser Google sider du ikke ønsker at søkemotoren skal bruke crawl budget på? Bruk verktøyene vi har nevnt for å kontrollere hvordan siden din indekseres!
  2. Pass på at alle de viktige sidene på nettstedet ditt har skreddersydd metatittel og metabeskrivelse. Bruk beskrivende tekster og fraser når du skriver metadata. Da gir de søkemotorer og brukere en oversikt over hva de kan forvente seg på siden din.
  3. Både søkemotorene og brukerne fokuserer mer og mer på mobil, så det er viktig at du også gjør det! Pass på at nettstedet ditt er mobilvennlig og at alle funksjoner er tilpasset mobil like godt som desktop.
  4. Sidens hastighet og at elementene på siden lastes inn raskt påvirker både søkemotorenes vurdering av nettstedet ditt, og brukernes inntrykk av siden. Derfor er det viktig at du tar grep for at nettstedet skal være raskt og smidig å navigere.

Hvis både du og digital ansvarlig Dag fokuserer på de tingene vi har beskrevet her vil dere begge kunne oppnå gode rangeringer i søkeresultatet og et økt engasjement på nettstedene deres. Dette fører igjen til flere kunder og høyere fortjeneste.

FAQ

Hva er teknisk SEO?

Teknisk SEO er arbeid som gjøres for å sikre at nettstedet ditt blir lest og kategorisert av søkemotorene på en korrekt og effektiv måte. Det er også viktig for å oppnå gode rangeringer for siden din.

Hvorfor er teknisk SEO viktig?

Teknisk SEO er viktig fordi det effektiviserer søkemotorens lesing av nettstedet ditt. Det har stor innvirkning på hvor mye organisk synlighet nettsiden din får, som igjen fører til mer trafikk. Mer trafikk til en teknisk god og ryddig side gir brukere kort vei til å gjennomføre kjøp på siden din.

Hva er det viktigste å jobbe med innen teknisk SEO?

Når du jobber med teknisk SEO er det viktig å jobbe for at de viktige nettsidene dine blir lest av søkemotorene ved å jobbe med å styre indekseringen av nettstedet ditt. Det er også viktig å passe på at sidene på nettstedet har god teknisk standard og har høy innlastingshastighet.