GUIDER

Guide til On-page SEO

Det aller viktigste med søkemotoroptimalisering er at søkemotorene og brukerne anser innholdet ditt som relevant. Når man jobber med on-page SEO jobber man derfor med å vise at det synlige innholdet på et nettsted er relevant og svarer til brukernes (og søkemotorenes) forventninger. Her går vi gjennom hva on-page SEO innebærer.

Estimert lesetid: minutter

Hva er on-page SEO?

On-page SEO er optimaliseringer som gjøres på synlige elementer på nettsiden din. Det innebærer blant annet å jobbe med tekst, bilder og designelementer på nettsiden. Målet er at nettstedet skal være brukervennlig og presentere riktig og relevant informasjon som svarer på det brukerne søker etter! I tillegg til å presentere relevant informasjon handler on page SEO om brukervennlighet, og at siden skal være lett å navigere.

On-page SEO skiller seg fra teknisk SEO, som er arbeid med de tekniske elementene som ligger “bak det synlige” på nettstedet. Det skilles også fra off-page SEO som er tiltak man gjør utenfor sitt eget nettsted.

Hvorfor bør du jobbe med on-page SEO?

Om du har en nettside som selger produkter eller tilbyr tjenester bør on-page SEO være en del av din markedsstrategi! Det er naturligvis viktig at du har innhold av høy kvalitet på nettstedet ditt, men det må også presenteres på en god måte sånn at søkemotorene også forstår det.

Hvis du kan identifisere deg med fiktive “Ida-innholdsprodusent” skriver og publiserer du kanskje innhold på en nettside som tilbyr en tjeneste eller selger produkter. Da får du mange fordeler av å jobbe med SEO, og det er spesielt verktøy innen on-page SEO du bør ha i verktøykassa di.

Ved å jobbe med on-page SEO konkretiserer Ida for søkemotorene hva de ulike sidene på nettstedet hennes handler om. Du viser både søkemotorene og brukerne at dette er et nettsted med kvalitetsinnhold, noe som øker autoriteten til nettstedet som helhet. Når søkemotorene anerkjenner at nettsiden til Ida er god og relevant vil hun oppleve økt synlighet. At siden vises for flere i søkeresultatet og at brukerne faktisk finner akkurat det de søkte etter fører til høyere engasjement. Da er veien kort til å øke henvendelser fra potensielle kunder og flere salg!

Viktigheten av Google E-A-T og YMYL

Da Google lanserte sine “Search Quality Rating Guidelines” ble E-A-T presentert som en veldig viktig faktor for å rangere høyt i søkeresultatet. E-A-T står for “Expertise, Authoritativeness og Trustworthiness”. Altså betyr det at Google fremmer nettsteder som har høy ekspertise på sitt felt, er troverdige og har autoritet. Det er ulike måter man oppnår dette på. Les mer om hva E-A-T innebærer i vår begrepsforklaring!

Google E-A-T er ikke regler for hva man MÅ gjøre, og gir (dessverre) heller ingen oppskrift på hvordan man oppnår det, men er prinsipper Google vektlegger. Derfor er det absolutt noe du som markedsfører burde tenke på! 

I sin veiledning skriver Google at E-A-T er spesielt viktig for YMYL-sider. Google er veldig glade i akronymer. Men hva er en YMYL-side? YMYL står for Your Money Your Life. YMYL-sider er sider som presenterer informasjon som kan være skadelig for brukernes helse eller økonomi, hvis det skulle være feilinformasjon. YMYL-prinsippet handler videre om at man ikke bare må presentere relevant informasjon, men den må også være korrekt. Google jobber aktivt for å ikke vise til sider med feilinformasjon. Derfor vil YMYL-sider som viser seg å ha feilinformasjon bli straffet av søkemotoren. Les alt om hva YMYL innebærer her.

Hvordan gjøre on-page SEO optimaliseringer?

Topic clustering

En ting både du og Ida-innholdsprodusent kan jobbe for å følge prinsippene til Google E-A-T er å begynne med topic clustering. Topic clustering er kort forklart kategorisering av innhold basert på tema. Det er en måte å fordele og strukturere innhold som viser søkemotorene at man har utvidet kunnskap om ulike fagfelt.

La oss si at Idas nettside tilbyr rådgivning innen interiørdesign. Da bør hun skrive flere artikler om kjøkkeninspirasjon, og legge inn linker mellom de ulike artiklene. Det samme må hun gjøre for baderomsinspirasjon osv. Da ser søkemotorene de ulike kategoriene, og at hver av dem har masse informasjon knyttet til seg. Det digger Google! Dette er kun en liten del av hva topic clustering innebærer. Du kan lese mer om topic clustering her!

God sidestruktur

Når Ida skal skrive alt dette innholdet (selvfølgelig kategorisert med topic clustering) er det viktig at hun tenker på sidestruktur. Det vil si at hun ser på hvordan ulike sider er plassert utover hele nettstedet. De ulike temaene for f eks kjøkken, bad og soverom bør ha egne undersider og de relevante artiklene hun har produsert med topic clustering bør ligge under hver hovedside. Gjennomtenkt sidestruktur gjør nettsiden mer brukervennlig som igjen fører til at flere ønsker å bruke tid på nettstedet. Det er også en faktor for å oppnå  høyere rangeringer i søkeresultatet. Les mer om hvordan du sikrer god sidestruktur på nettstedet ditt her!

Søkeordsanalyse

For å vite hva hun bør lage innhold om, og hvordan hun bør utforme det innholdet må Ida gjøre en god søkeordsanalyse rundt det interiørbedriften hennes har fagkunnskap om. Vet forbrukerne at det heter L-kjøkken, eller kaller “vanlige folk” det for hjørnekjøkken? En god søkeordsanalyse gir deg en pekepinn. Å finne ut av hva folk faktisk er interessert i og hvordan de søker etter det er noe av det viktigste med on page SEO-arbeid! Se hvordan du kan gjennomføre en god søkeordsanalyse her.

Unngå keyword cannibalization

En ting som er viktig å huske på når man kartlegger søkeord og skal fordele innhold er å unngå keyword cannibalization. Det betyr enkelt og greit at man ikke skal ha flere sider på nettstedet som snakker om akkurat samme tema. Dette kan føre til at de konkurrerer mot hverandre om den organiske synligheten. Les mer om hva keyword cannibalization innebærer her!

Ting å optimalisere i on-page SEO arbeidet

Som sagt handler on-page SEO generelt sett om å optimalisere synlige ting på nettsiden. Når Ida skal optimalisere innholdet på sitt nettsted er det flere ting hun kan jobbe med. Her går vi gjennom de viktigste tingene å on page-optimalisere.

H1 tag – Overskriften

H1 taggen er en HTML-tag i koden til nettsiden og vises på nettsiden som hovedoverskriften. Det finnes flere overskriftstagger, men H1 er den aller viktigste. Ida må passe på at alle H1-taggene er optimert, og at de viktige søkeordene bakes inn. Overskriften er faktisk en veldig viktig rangeringsfaktor for søkemotorene. Les mer om hva du må tenke på når du skriver H1-tagger her!

Underoverskrifter (H2, H3 osv)

Selv om H1 taggen er viktigst er det også viktig å SEO-optimalisere underoverskriftene på et nettsted. De har egne tagger i HTML-koden som H2, H3 osv. Det er altså nyttig å legge inn varianter av de relevante søkeordene også i underoverskriftene. Les mer om bruken av underoverskrifter her.

Godt design

Et annet synlig element både du som jobber med nettsider og fiktive innholdsprodusent-Ida må ta hensyn til er nettsidens design. Det er nødvendig at siden hennes er lett å lese både på små mobilskjermer og på større pc-skjermer. Denne funksjonaliteten kalles responsivt design. Det er en faktor søkemotorene vurderer når de rangerer sider, men ikke minst er det viktig for brukerne. Du ville ikke orket å gjøre kjøp eller legge igjen kontaktinformasjon på sider som var umulige å navigere på mobilen. Les mer om hva et godt, responsivt design innebærer her.

Kvalitetsinnhold – godt skrevet innhold

Selv om vi snakker om mange veldig konkrete og SEO-relaterte ting må du ikke glemme viktigheten av å ha høy kvalitet på tekstinnholdet på siden på generell basis! Det er viktig å ha godt språk og en ryddig tekst. Prinsipper for tekst som å ha en lokkende ingress, utfyllende hoveddel og en avslutning som oppsummerer innholdet er fortsatt essensielt.

Som nevnt under søkeordsanalyse-avsnittet er det også viktig å tilpasse innholdet etter hva målgruppen faktisk er ute etter når de gjør søket som fører dem inn på siden din. For Ida sin del må hun ta en vurdering på hva slags fagbegreper hun skal bruke, kanskje hun burde forklare navnet på ulike interiørstiler bedre enn hun tror? Slike vurderinger påvirker kvaliteten på teksten, og de må hun huske på gjennom hele produksjonen av innhold. 

ALT-tekst på bildene

Når søkemotorene verdsetter at nettsteder skal være enkle å navigere og forstå så gjelder det for alle. Derfor finnes det flere ting Ida kan gjøre for å øke funksjonaliteten til interiørdesign-siden sin. Et grep hun bør ta, som både gjør siden lesbar og som søkemotorene verdsetter er ALT-tekst på bildene. ALT-tekst er en type bildetekst som legges inn i koden og beskriver hva illustrasjonene på siden viser. Det gjør at siden blir mer lesbar for svaksynte brukere, eller de som har skrudd av bildevisning på nett. Les mer om hvordan du legger til en god ALT-tekst på bildene her.

Lenketekst – Ankertekster på lenker skal være tydelig

Ved å bruke interne lenker mellom sine egne sider på nettstedet, og eksterne lenker til andre kilder viser Ida at nettstedet hennes har stor troverdighet. Det er likevel ikke nok å bare ha lenkene der. Hun bør også on-page-optimalisere lenketeksten på siden! Teksten hun velger å legge hyperlenken på bør gi mening i seg selv, og bør i alle fall ikke kun være “klikk her” eller lenken i seg selv (som f. eks. dette: https://www.solidmedia.no/guider/on-page-seo). Her skriver vi mer om hvordan du bør skrive ankertekster.

Oppsummering

Å jobbe med on-page SEO handler i stor grad om å passe på at nettstedet ditt svarer på det de besøkende spør etter eller løser problemet deres. Alle de synlige elementene vi har tatt opp her skal være meningsbærende og rettet mot målgruppen du ønsker å nå. Det er også viktig at du oppdaterer innholdet når det er nødvendig. Da sender du også signaler til søkemotorene om at nettstedet ditt holder seg relevant.

Etter å ha gått gjennom en haug med elementer du bør jobbe med er det disse 3 som skiller seg som ekstra viktige.

  1. Pass på at innholdet du lager matcher brukernes ønsker! Gjør gode analyser og finn ut hva målgruppen din faktisk trenger eller lurer på. Du må også lage innhold som “snakker samme språk” som de du ønsker å nå.
  2. Pass på at nettstedet ditt er ryddig og oversiktlig på alle nivåer. Ha god struktur på tekstene dine, og sørg for at nettstedet i seg selv har ryddige kategorier og naturlig navigering. Både brukere og søkemotorer navigerer seg gjennom nettstedet fra link til link. Gjør veien så lett som mulig for dem.
  3. Sikre deg en god bredde av innhold. Når du planlegger og produserer tekster, pass på at du viser frem bredden av det du kan. Det viser ekspertise og høyt kunnskapsnivå, noe som betrygger brukerne og tilfredsstiller søkemotorene.

Dette er ting Innholdsprodusent Ida må gjøre for å få sin interiørdesign-nettside til å stige i søkeresultatene. Når nettstedet er SEO-optimalisert er sjansen stor for at brukerne gjør flere handlinger på siden hennes, og i det lange løp fører det til flere henvendelser og nye kunder!

FAQ

Hva er on-page SEO?

On-page SEO er optimaliseringer som gjøres på synlige elementer på nettsiden din. Det innebærer blant annet å jobbe med tekst, bilder og designelementer på nettsiden.

Hvorfor er on-page SEO viktig?

Ved å jobbe med on-page SEO blir det tydelig hva de ulike sidene på nettstedet ditt handler om. Du viser også til søkemotorene og brukerne at nettstedet har gjennomarbeidet kvalitetsinnhold. Det øker autoriteten til nettstedet som helhet og du vil oppleve økt organisk synlighet. Det igjen vil føre til flere besøkende og flere konverteringer.

Hva skiller on-page SEO fra off-page SEO?

On-page SEO er arbeid som gjøres på din egen nettside, gjerne arbeid med tekst og bilder. Off-page SEO er markedsføring og bevisstgjøring av din side andre steder på nett. Off-page SEO handler om å få referanser fra andre steder på internett som viser til din side.

Hva skiller on-page SEO fra teknisk SEO?

On-page SEO er arbeid med synlige elementer på nettsiden som tekst, overskrifter og bilder. Teknisk SEO på den andre siden handler om de “usynlige” elementene på en nettside. Det kan være ting som legges inn i sidens HTML-kode eller sidens hastighet.