SEO Grunnmur

Vår grunnpakke heter SEO Grunnmur, og denne leveransen inneholder det helt grunnleggende av SEO-tjenester.

Hvorfor skal din bedrift velge SEO Grunnmur?

SEO Grunnmur sørger for et godt SEO-grunnlag for økt organisk trafikk og vekst. Pakken løser hovedutfordringen som mange bedrifter har; at nettsiden ikke er optimert etter søkefrasene som målgruppen deres faktisk bruker. SEO Grunnmur er en løpende leveranse, og inneholder de viktigste tjenestene innen SEO.

SEO Grunnmur inkluderer følgende:

Ved oppstart:
 • Overordnet søkeordskartlegging
 • Bedriftskartlegging
 • Teknisk SEO Audit
 • Analyse av organisk synlighet i dag
 • Felles SEO-strategi
 • Definering av KPIer
 • m.m.
Månedlig utfører vi:
 • Søkeordskartlegging for x sider
 • SEO Optimalisering for x sider
 • Analyse og måling av utvikling
 • Justering av SEO strategi og taktikk
 • Teknisk kontroll av siden
 • Kundeoppfølging
 • m.m.

Slik jobber vi med våre løpende kunder

Leveransen starter med en innsiktsfase der vi kartlegger utgangspunktet for hver kunde. Så setter vi dette opp i mot målene kunden ønsker å nå, og lager en SEO-strategi basert på dette. Vår SEO-leveranse er noe som hele tiden kontinuerlig pågår i samarbeid med kunden. Vi har månedlig oppfølging og rapporterer på resultater, slik at du som kunde skal ha kontroll og oversikt til enhver tid.

SEO Grunnmur passer for

 • Nettbutikker (e-commerce) og tjenesterelaterte bedrifter innen B2B og B2C
 • Bedrifter som ønsker operativ eller strategisk støtte innen SEO
 • Både for de som har jobbet med SEO tidligere eller som er helt nye
 • Pakken er i utgangspunktet definert, men er også justerbar og fleksibel

SEO Grunnmur + Vekst = Sant

Ofte velger kundene våre både SEO Grunnmur og SEO Vekst da disse to utfyller hverandre. SEO Grunnmur tar for seg det grunnleggende SEO arbeidet og har fokus å optimalisere deres eksisterende nettside. SEO Vekst har som hensikt å videreutvikle nettsiden med nytt innhold og nye landingssider. Les mer om SEO Vekst her.

Vekket SEO Grunnmur din nysgjerrighet?

Fyll ut skjemaet, så kan vi ta en uforpliktende samtale rundt din bedrift, og om SEO Grunnmur er en god match.

Prinsensgate 22, 0157 Oslo