SEO-strategi

SEO er omfattende arbeid som krever en strukturert og langsiktig plan. Det er gjennom en SEO-strategi denne detaljerte planen utformes og du får en oversikt over hvilke tiltak som burde prioriteres når. Dette er høyst nødvendig dersom du ønsker å oppnå gode resultater.

Hva er en SEO-strategi og hvorfor er det viktig?

En SEO-strategi er en tiltaksplan basert på mulighetene og utfordringene som ble identifisert i SEO-analysen. Dette settes opp mot kundens egne mål/KPIer, målgruppe og ønskede prioritering. Dette er viktig fordi det er en konkret plan for hvordan bedriftens overordnede mål skal oppnås. SEO-strategien er langsiktig og består av flere delmål. Som med SEO-arbeidet krever strategien tålmodighet og evne til å se lenger frem i tid, da det kan ta flere måneder før tiltak som utføres underveis får resultater. SEO-strategien vil bidra til å skape gode resultater for bedriften over tid, da nettsiden steg for steg vil forbedres med den hensikt å tiltrekke mer organisk trafikk.

Hva er en god SEO-strategi for oss:
  • Den er ambisiøs
  • Har klare målsetninger
  • Tidsbestemt og inneholder kortsiktige og langsiktige tiltak
  • Har tydelig ansvarsfordeling

Dette oppnår du med en god SEO-strategi

Med en grundig og målrettet SEO-strategi kan du oppnå mye.
- En nettside som faktisk svarer til kundenes forventninger
- Bli en autoritet i bransjen med innhold som Google digger
- Få en tydeligere posisjon i det organiske markedet

Det igjen gir bedre forutsetninger for å øke salg, henvendelser og engasjement fra potensielle kunder. Det krever en solid innsats, men gjort riktig vil du kunne skape gode og langvarige resultater. Vi har lang erfaring med å utarbeide langsiktige SEO-strategier for kundene våre, og hjelper deg gjerne med SEO-arbeidet!

Hvordan jobber vi med SEO-strategi?


Etter analysen gjør vi oss opp en mening om hvilke tiltak som burde gjøres og i hvilken rekkefølge. Det kan for eksempel være at bedriften din trenger mer innhold eller at det eksisterende innholdet må spisses mer mot målgruppens søkeinteresse. Det kan også være at nettsiden trenger en ryddigere sidestruktur, eller det kan være feil på det tekniske oppsettet som må prioriteres først.

For oss er det viktig at strategien vi legger i samarbeid med kunden er realistisk. Strategien må være grundig og detaljert, men også noe vi kan handle på og som er enkel nok til å implementeres over tid.

Ønsker du hjelp til å utarbeide en SEO-strategi for din bedrift?

Vi har lang erfaring med omfattende og grundige SEO-strategi for bedrifter i en rekke bransjer. Vi tar gjerne en uforpliktende prat om ditt potensiale for organisk vekst og hvordan vi sammen kan skape gode resultater for din bedrift.

Prinsensgate 22, 0157 Oslo