Konkurrentanalyse

Lurer du på hvordan konkurransen er i din bransje? Ved å gjennomføre en konkurrentanalyse kan du få svaret på akkurat dette!

Hva er en konkurrentanalyse? 

En konkurrentanalyse er en metode der hovedfokuset er å analysere konkurrenter i bransjen. Analysen identifiserer bedriftens hovedkonkurrenter, og evaluerer strategier, markedsposisjonen, styrker og svakheter i bransjen. Porters fem krefter-analyser er et eksempel på en konkurrentanalyse. Denne analysemetoden fokuserer på 5 faktorer som gir innsikt i konkurransestyrken i bransjen. I tillegg til konkurrentanalyse, vil det være essensielt for bedriften å gjennomføre en situasjonsanalyse for å skaffe omfattende innsikt på både mikro– og makronivå.

Hvorfor bør bedrifter utarbeide en konkurrentanalyse?

  • En konkurrentanalyse er essensiell for bedrifter av flere grunner:- Analysen kan være med på å vise lønnsomheten i markedet. For eksempel kan den avsløre om markedet er mettet (et “rødt hav”) med høy konkurranse, der det er vanskelig å skille seg ut blant konkurrentene.
  • Resultater fra analysen vil gi veiledning for å utvikle konkurransestrategi som utnytter markedshullene og skaper konkurransefortrinn. Markedshull kan være udekket kundebehov eller utilfredsstillende produkter.
  • Konkurrentanalysen hjelper også med å identifisere potensielle trusler som konkurrentene kan utgjøre for din bedrift. Dette kan for eksempel inkludere trusler om priskrig.

Oppsummering 

En konkurrentanalyse kan være en verdifull del av strategisk planlegging for at bedriften din skal lykkes i markedet.