Situasjonsanalyse

Er du nysgjerrig på hva en situasjonsanalyse er? Tenk på det som å kartlegge terrenget i bransjen, ta informerte beslutninger og nå dine ønskede mål.

Hva er en situasjonsanalyse? 

Vi kan definere en situasjonsanalyse som en systematisk vurdering av en bedrifts nåværende situasjon, basert på interne og eksterne forhold. Analysen er et hjelpeverktøy som gir innsikt i bedriftens posisjon i markedet, samt hvilke trusler og muligheter den kan støte på. Videre gir analysen en bred innsikt i de interne arbeidsbetingelsene til bedriften. Dette er forhold som omfatter en rekke faktorer som arbeidsmiljø, ledelsesstruktur, arbeidstid, retningslinjer og belønningssystemer. Et eksempel på en situasjonsanalyse er SWOT-analysen. Det er en mer målrettet analyse som identifiserer spesifikke faktorer. En situasjonsanalyse kan ofte bli utarbeidet samtidig med en konkurrentanalyse, for å skape et solid grunnlag for en fremtidig strategiplan.

Hvorfor er situasjonsanalyse viktig for din bedrift?

Å utarbeide en situasjonsanalyse kan være en verdifull ressurs for bedriften din, dette er noen av de positive resultatene som kan oppnås:

  • Analysen gir deg en bred forståelse av den nåværende situasjonen til bedriften din. Dette gir ledelsen en klar forståelse av bedriftens posisjon.
  • Den gir også et solid grunnlag for videre strategiske beslutninger, og vil være et hjelpemiddel til beslutningstakerne i bedriften.
  • Videre identifiserer analysen potensielle mulighetsområder og trusler. Her kan bedriften være forberedt på truslene og utnytte mulighetene de har i markedet.
  • Analysen vil gi innsikt i arbeidsforholdene som videre vil ha betydelig innvirkning på ansattes trivsel, engasjement og produktivitet.

Oppsummering 

Kort fortalt, kan vi si at en situasjonsanalyse er en grundig analyse av en bedrifts nåværende situasjon. En situasjonsanalyse gir et godt grunnlag for fremtidige strategiske beslutninger.