GUIDER

5 steg til en solid digital strategi i 2024

Hvordan lager du en digital strategi? I denne guiden tar vi deg gjennom 5 steg fra planlegging til utførelse, og gir deg tips til hvordan du kan utvikle din digitale strategi!

Estimert lesetid: 12 minutter

Hva er en digital strategi?

En digital strategi kan defineres som en overordnet og målrettet plan som omfatter digital forretningsutvikling. Den bruker digitale verktøy og metoder, for å oppnå målene til en bedrift. En digital strategi gir retningslinjer for hvordan en bedrift kan utnytte teknologi og internett til å markedsføre seg selv, kommunisere med kunder og forbedre prosesser. Målet er å oppnå suksess i den digitale verden bedriften din opererer i!

Hvorfor bør bedriften din satse digitalt?

Her er noen fordeler du kan oppnå ved å satse på digital strategi:

 • Økt effektivitet og produktivitet: Digitale verktøy og automatisering kan forbedre interne prosesser og redusere manuelle oppgaver. Dette vil øke effektiviteten innad i bedriften din. Videre, skape kostnadsbesparelser og raskere levering av tjenester og produkter.
 • Bedre kundeopplevelse: Når du når ut til kundene dine digitalt, blir det enklere for deg å kommunisere med dem, og få bedre innsikt i deres behov. 
 • Innovasjon og tilpasning: Digitalisering gir deg flere muligheter til å innovere, eksperimentere og tilpasse deg raskt til et stadig skiftende og digitaliserende forretningsmarked. Dette gir rom for utvikling av nye produkter og tjenester. 
 • Datainnsikt: Ved å bruke digitale verktøy kan du samle inn enorme mengder data. Basert på slik data, kan du få bred innsikt i kunders behov, atferd og trender som kan hjelpe deg å nå målgruppen din. 
 • Økt konkurransekraft: Konkurransen i markedet skjer i økende grad på digitale plattformer. At du er digitalt tilgjengelig gir muligheten til å identifisere, og reagere på konkurrenters aktiviteter og endringer. Bedrifter som ikke er tilgjengelig digitalt, vil miste kunder til konkurrentene.  

Vi vil nå veilede deg gjennom prosessen med å utvikle din egen digitale strategi, steg for steg. Bli med videre!

Steg 1: Interne og eksterne analyser

For å utvikle en solid digital strategi for bedriften din, er første steg i utviklingen å utføre nødvendige analyser. Dette inkluderer analyser som situasjonsanalyser, konkurrentanalyser, PESTEL-analyse og markedsundersøkelser. 

Få oversikt over markedet med en situasjonsanalyse 

Innledningsvis er det avgjørende at du gjennomfører en situasjonsanalyse for å oppnå innsikt i både interne og eksterne faktorer som kan påvirke bedriften din. Dette involverer en grundig undersøkelse på både mikronivå og makronivå ved hjelp av en SWOT-analyse. Den interne analysen fokuserer på dine egne interne prosesser og ressurser. Den eksterne analysen fokuserer på markedet du opererer i. Basert på resultatene gir analysen et solid grunnlag for å identifisere dine styrker, svakheter, muligheter og trusler i markedet.

Hvordan få oversikt over konkurrenter? 

Neste analyse som kan være essensielt for deg å utføre er en konkurrentanalyse. Gjennomføring av en grundig konkurrentanalyse gir deg verdifull innsikt i markedskonkurransen. La oss forklare dette nærmere. Det analytiske verktøyet hjelper bedriften din med å identifisere konkurrenters styrker og svakheter, samt oppdage uutnyttede markedsområder. Porters fem krefter er en analysemetode som gir bedriften din innsikt i bransjens dynamikk og konkurransesituasjon. Den kan være svært verdifull for utviklingen av konkurransedyktige strategier. En grundig konkurrentanalyse gir deg muligheten til å identifisere og utnytte konkurransefordeler. 

Analysere eksterne forhold i markedet

En annen avgjørende analyse for bedriften din er PESTEL-analysen. Analysen undersøker de makroøkonomiske faktorene utenfor din kontroll. Dette inkluderer politiske, økonomiske, sosiale, teknologiske, miljømessige og juridiske faktorer som nøye evalueres. Gjennom en PESTEL-analyse kan du få en omfattende oversikt over hendelser og forhold i markedet. Resultatene kan ha både positiv og negativ innvirkning på bedriften din. For å se hvordan en PESTEL-analyse kan se ut, kan du klikke her

Markedsundersøkelser

Markedsundersøkelser kan være med på å skape et godt grunnlag for bedriften din. Gjennomføring av for eksempel spørreundersøkelser kan gi verdifull innsikt i kundetilfredsheten. Dette inkluderer hva kundene dine er tilfreds med og hva de ikke er fornøyd med. Basert på resultatene kan du utvikle mål på områder med lav tilfredshet. 

Etter at du har foretatt analyser basert på eksterne og interne forhold som bedriften din befinner seg i, er neste steg å utvikle mål og evaluere målgrupper.

Steg 2: Definere målgrupper og sette klare mål

Etter at du har samlet all relevant informasjon om både interne og eksterne forhold, er neste steg å etablere tydelige og oppnåelige mål. Dette gjøres basert på innsamlet data. Samtidig er det viktig å nøye analysere og definere målgruppen. Sette klare mål og definere målgruppen vil gi deg en tydelig retning for utviklingen av den digitale strategien. La oss se nærmere på dette! 

Tydelig definerte målgrupper

Videre er det viktig å utforske og forstå målgruppene grundig. Dette innebærer å identifisere hvem kundene er, deres behov og preferanser. Etablering av målgruppen gjøres på bakgrunn av de utarbeidede analysene fra forrige steg. 

Hva betyr dette for deg? Ved å tydelig definere målgruppen, gir det deg muligheten til å skape personas. Det er visuelle representasjoner av typiske kunder. Disse personasene blir viktige figurer i din målrettede kommunikasjonsstrategi. 

Målsetting basert på SMART

Når alle analyser og undersøkelser er på plass, og du har innhentet nok data for å få oversikt over bedriftens situasjon, er neste steg å sette mål. Det er viktig å etablere målene etter at analysene er tatt, for å sikre at målene er realistiske og relevante. Videre er det avgjørende at du etablerer mål som oppfyller kriteriene for SMART. SMART innebærer at målene skal være spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsbestemte. Tenk også på at disse målene skal være i tråd med bedriftens strategi og visjon for å skape en klar sammenheng. 

Et eksempel på et mål som oppfyller SMART-kriteriene kan være å øke nettsidens organiske søketrafikk med 25% innen utgangen av neste kvartal.

Steg 3: Utvikle en digital markedsstrategi og markedsplan

Basert på de fastsatte målene, den definerte målgruppen og dataen fra analysene, kan du nå rette oppmerksomheten mot digital markedsføring. Hvorav du skal skape en digital markedsstrategi og markedsplan for bedriften din.

En helhetlig strategi for bedriften 

I det tredje trinnet av guiden fokuserer vi på utarbeidelsen av en digital markedsstrategi. Den gir deg en helhetlig plan for anvendelsen av digitale verktøy og plattformer innen digital markedsføring. Denne strategien tar sikte på å definere hva bedriften ønsker å oppnå på markedet i fremtiden, og har vanligvis en tidshorisont på 3-5 år. En markedsstrategi legger kursen og fastsetter målene for hvordan du skal utnytte digitale kanaler og verktøy for å oppnå forretningsmålene. Nedenfor har vi kommet opp med noen eksempler på hva en markedsstrategi kan inneholde: 

 • Mål og målsettinger: Hvilke mål skal du oppnå med din online tilstedeværelse?
 • Kanalvalg: Bestemme hvilke digitale kanaler som du skal fokusere på for å nå målgruppen din.
 • Leadsgenerering: Identifisere og tiltrekke potensielle kunder for å generere interesser og salgsmuligheter.
 • SEO(søkemotoroptimalisering): Optimalisere nettsiden din for bedre synlighet i søkemotor resultater.
 • Digital merkevarebygging: Bygge og styrke merkevaren din for å skape tillit og gjenkjennelse.
 • Kundereise: Kartlegge kundens reise fra bevissthet til kjøp og utvikle målrettede kampanjer for å støtte denne reisen.


Detaljerte aktiviteter for å skape verdi

I tråd med den digitale markedsstrategien, utarbeider du deretter en mer detaljert markedsplan. Denne planen dykker dypere inn i konkrete markedsaktiviteter som skal gjennomføres for å nærme seg forretningsmålene dine. Markedsplanen opererer vanligvis innenfor en kort tidsramme, typisk 6-12 måneder. Den skaper et rammeverk for dine ansattes detaljerte handlinger. Dette sikrer at du følger den digitale markedsstrategien og arbeider målrettet mot dine overordnede mål. Når du inkluderer markedsaktiviteter i markedsplanen, kan du effektivt jobbe mot dine digitale mål og oppnå nytteverdi fra strategien.

I en markedsplan er det av stor betydning å inkludere et budsjett for hver markedsaktivitet. Dette gir både deg og de involverte en klar oversikt over kostnadene i den angitte perioden og aktiviteten. I tillegg er det avgjørende å definere hvilke ressurser som skal allokeres til de ulike markedsaktivitetene. Dette gir en detaljert innsikt i ressursbruken knyttet til hver enkelt markedsaktivitet.

Valg av markedsaktiviteter

Bedriften din kan ha B2B kunder, B2C kunder, eller ønske om å nå begge kundesegmentene. Etter vår erfaring har vi kommet opp med noen eksempler på markedsaktiviteter som en markedsplan kan inneholde: 

 • Outsourcing av SEO: Øke synligheten ved å samarbeide med et SEO-byrå. Samarbeide for å optimalisere nettstedet og forbedre rangeringen i søkemotor resultater. Les mer om fordelene av å samarbeide med et byrå.
 • Markedsføring i sosiale medier: Aktiviteter på sosiale plattformer for å engasjere målgruppen og øke merkevarebevisstheten.
 • E-postmarkedsføring: Kommunisere med eksisterende og potensielle kunder gjennom målrettede e-postkampanjer.
 • Digital annonsering: Planlegge og gjennomføre digitale annonsekampanjer for å nå en bredere målgruppe.

Etter at du har utarbeidet en digital markedsstrategi og markedsplan, er neste steg å definere den overordnede digitale strategien. Det er den som skal forme din fremtidige bedrift. Heng med videre!

Steg 4: valg av strategi og fokusområder

Neste steg i prosessen innebærer å velge den strategien som passer best for deg, og som vil bidra til å oppnå dine satte målene. Dette involverer grundig vurdering av flere viktige faktorer, inkludert de nyeste trendene innen digital forretningsutvikling.

Prioritering av strategiske initiativer 

Prioritering av strategiske initiativer er en viktig del av den digitale strategiprosessen. Disse initiativene bør være nøye tilpasset forretningsmålene og den overordnede digitale markedsstrategien. Basert på analyser og data samlet inn i de tidligere trinnene, må du identifisere klare prioriteringer. Dette kan inkludere områder som produktutvikling, markedssegmentering, salgsstrategier eller markedsføringskanaler. La oss ta et eksempel på hvordan dette kan gjøres: 

Hvis du vil prioritere brukervennlighet for å forbedre kundeopplevelsen på de ulike digitale plattformene. Kan dette oppnås ved å tilby enkel navigasjon inne på nettsiden som vil gi brukerne en mer sømløs opplevelse. 

Valg av digitale kanaler og prisstrategi

Videre er det viktig at du har en tydelig retning når det gjelder valg av digitale kanaler. Valget av kanaler bør være i tråd med målgruppens preferanser og kjøpsreise. Prisstrategien som du velger, bør også være i samsvar med eksterne faktorer og din bedrifts verdiskapning. Dette kan for eksempel innebære å utvikle en prisstrategi basert på konkurransesituasjonen i markedet. Der du vurderer prisene som dine konkurrenter tilbyr for lignende produkter eller tjenester. 

Fokus på opplæring og kompetanse 

For å kunne implementere den valgte strategien, må du sørge for at hele bedriften, alle ansatte og team, er fullt informert om strategien. Det kan være hensiktsmessig å starte opplæringsprogrammer og workshops for dine ansatte. Dette vil bidra til å øke kompetansen innen digital strategi og verktøy, samtidig som det letter overgangen til den nye strategien. Det er viktig å fordele oppgaver til dem som skal jobbe med strategien. I tillegg, sørge for at de har nødvendig kompetanse innen teknologi og digitalisering. 

Visualiser forretningsmodellen med Business Model Canvas 

En viktig del av strategiutviklingen og valg av strategi kan være å inkludere utviklingen av en Business Model Canvas. Dette rammeverket kan være svært nyttig for deg når du ønsker å visualisere alle aspekter av din forretningsmodell. 

Hvordan hjelper dette deg? Rammeverket kan hjelpe deg med å skape et helhetlig bilde av hvordan digitale strategier kan integreres i forretningsmodellen din. Som videre vil legge grunnlaget for en vellykket digital forretningsutvikling.  

Fleksibilitet og tilpasning i strategivalg

Samlet sett må strategivalget være fleksibelt og tilpasningsdyktig, slik at du kan justere deg i møte med potensielle endringer i markedet og digital teknologi. Samt, justere deg etter den kontinuerlige utviklingen innen digital forretningsutvikling. Videre er det også viktig at strategien dreier seg om å forenkle prosesser. Dette er for å skape enkelhet både for alle involverte internt i din bedrift og for eksterne interessenter. 

Prioritering og effektivitet med Eisenhower-matrisen

Eisenhower-matrisen er et rammeverk som kan hjelpe deg med å fordele og prioritere oppgaver for å skape mest mulig effektivitet. Tenk på rammeverket som en effektiv oppgavefordeler. Verktøyet gir en strukturert oversikt over oppgaver og aktiviteter etter betydning og hastighet. Ved utviklingen av strategien kan dette verktøyet hjelpe deg med å skille mellom viktige og presserende oppgaver. I tillegg, fordele ressurser på de mest strategiske initiativene. Dette vil skape en balanse mellom de kortsiktige og langsiktige målene, som kan være avgjørende for en vellykket digital strategi. Etter at strategivalget er gjort, skal du implementere og realisere bedriftens digitale strategi. Dette forteller vi deg mer om i neste steg!

Steg 5: Realisering av den digitale strategien

Nå som den digitale strategien er definert og klar til å bli implementert, vil det være avgjørende at alle er på samme side. Realiseringen av strategien trenger fokus på KPIer, OKRer, nytteverdi, ROAS og forretningsutvikling. Hvorfor? La oss utforske det videre!

Klar og effektiv intern kommunikasjon

Strategien må kommuniseres tydelig til alle relevante ansatte i bedriften din, fra toppledelsen til de som skal implementere den i daglig drift. Det er av stor betydning å formidle hvorfor strategien er viktig og hva de overordnede målene er. Samt hvordan hver enkelt ansatt kan bidra til at strategien blir en suksess for din bedrift. Dette krever en klar engasjerende kommunikasjonsprosess som sikrer at alle forstår sin rolle i å oppfylle strategien og oppnå de fastsatte målene. 

La oss ta et eksempel: Tenk deg at du skal lansere en ny mobilapp for dine kunder. Uten klar og effektiv intern kommunikasjon kan utviklingsteamet misforstå hva som kreves. Samtidig kan markedsføringsavdelingen kanskje ikke være klar over lanseringsdatoen. Dette kan føre til forsinkelser, forvirring og mindre vellykket lansering. 

Måleverktøy er nøkkelen til effektiv evaluering

For å effektivt måle resultatene av den implementerte digitale strategien, er det avgjørende å ta i bruk måleverktøy som KPI (Key performance indicator) og OKR (objectives and key results). Det er nødvendig å etablere klart definerte ytelsesindikatorer (KPI-er). I tillegg, målsetninger og nøkkel resultatområder (OKR) som er i tråd med bedriftens overordnede forretningsmål. Begge måleverktøyene er avgjørende for å overvåke strategiens fremdrift, identifisere eventuelle avvik eller utfordringer. De hjelper også med å utføre nødvendige tiltak for å sikre at du beveger deg i riktig retning mot dine digitale mål. Et eksempel på dette kan være å vurdere kundelojalitet ved å analysere hvor hyppig den samme brukeren besøker nettsiden din.

Måle strategiens effektivitet og lønnsomhet

I tillegg til KPIer og OKRer, kan du også måle ROAS (Return on Advertising Spend). Dette er en metode som måler effektiviteten av annonsekampanjer eller markedsføringsinnsats. ROI (Return of Investment) vil også være en viktig del av vurderingen av den digitale strategien. Den evaluerer den økonomiske avkastningen eller lønnsomheten en investering har. Du kan her evaluere effektiviteten og lønnsomheten av den utviklede digitale strategien. Basert på vår erfaring vil ROAS og ROI spille en avgjørende rolle i grundig evaluering av den implementerte digitale strategiens effektivitet og lønnsomhet. 

Regelmessig vurdering for å sikre relevans

Evaluering av den digitale strategien er en avgjørende del av prosessen for å sikre at den forblir relevant og effektiv for din bedrift. La oss utforske dette nærmere. Du bør gjennomføre regelmessige vurderinger, for eksempel kvartalsvise eller årlige. Dette må gjøres for å måle fremgangen, evaluere innsatsen som er gjort, og vurdere strategiens effektivitet. Disse vurderingene gir verdifull innsikt og muligheten til å tilpasse strategien i tråd med endringer i markedet og dine mål. Det er også viktig å sørge for at alle relevante interessenter deltar i vurderingsprosessen for å sikre en helhetlig og informert tilnærming.

Her kan vi bruke tilbakemeldingsskjema som et eksempel. Et tilbakemeldingsskjema kan være nødvendig for å evaluere tilfredsheten med endringene og gi deg verdifull tilbakemelding. Dette kan skape innsikt i aspekter som konverteringsgraden og hjelpe med å forstå hvordan endringene påvirker resultatene. 

Kontinuerlig digital strategiutvikling 

Til slutt er det avgjørende å forstå at utviklingen av den digitale strategien er en kontinuerlig prosess. Selv om du har nådd dine opprinnelige mål, betyr det ikke nødvendigvis at strategiarbeidet er fullført. For bedrifter som søker kontinuerlig forbedring og innovasjon, bør være åpne for å fortsette den digitale strategiutvikling.

Dette kan inkludere å starte på nytt og utvikle en ny digital strategi med nye mål som bedriften ønsker å oppnå. Kontinuerlig tilpasning og innovasjon er nøkkelen til å forbli konkurransedyktig i et stadig skiftende digitalt marked. Fortsett å digitaliser deg!

4 tips for å utvikle en effektiv digital strategi

1

Innovasjon og eksperimentering
I utviklingen av en digital strategi vil det være viktig for deg å være åpen for innovasjon og eksperimenter med nye digitale verktøy og kanaler. Det handler om å tørre å teste nye metoder for å finne ut av hva som fungerer og ikke fungerer for din bedrift.

2

Mobiltilpasning
Et annet tips for den digitale strategien er å tilpasse den til mobiltelefonen til kundene. Altså, sørge for at nettsiden din og det digitale innholdet er optimalisert for mobilbruk. Dette kan også omfatte utvikling av mobilapper for din bedrift. At bedriften tilpasser seg mobilbruk, kan være et avgjørende element for å tiltrekke seg flere kunder.

3

Kundefeedback
Både før og etter implementering av ny digital strategi vil det være viktig å aktivt samle inn tilbakemeldinger fra kunder. Dette gjøres for å kunne bruke tilbakemeldingene til den nye strategien eller forbedre den nåværende strategien.

4

Kriseplan
Det kan også være essensielt å ha en beredskapsplan for uforutsette situasjoner som kan påvirke den digitale strategien negativt. Dette kan hjelpe deg med å håndtere kriser effektivt uten å miste fokus på målene dine.

Husk, å utvikle en digital strategi handler om å gjøre det så enkelt som mulig. Unngå å komplisere prosessen unødvendig, da dette ikke nødvendigvis fører til en vellykket digital strategi! Ha tålmodighet, en digital strategi kan være smertefull i starten.

Oppsummering

Utviklingen av en digital strategi handler i stor grad om å skape en større og bedre digital tilstedeværelse for bedriften din. Hovedfokuset i denne guiden er å rette oppmerksomheten på å sette klare mål, utvikle aktiviteter og metoder i samsvar med de strategiske målene. I tillegg, ha en kontinuerlig evaluering og oppfølging av strategien. Håper du har hatt nytte av denne digitale strategi-guiden og vi ønsker din bedrift stor suksess med å implementere og opprettholde en vellykket digital strategi!

Trenger du hjelp med annonsering eller å øke synligheten på nettsiden? Ta kontakt med oss her for en uforpliktende prat!